title

Administrator Nieruchomości

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Administrator Nieruchomości
Miejsce pracy: Gliwice

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a m.in. za:

 • Dbanie o efektywne wykorzystanie powierzonych do administrowania nieruchomości oraz zgłaszanie wniosków dotyczących wolnych pomieszczeń,
 • Bieżące nadzorowanie realizacji umów zawartych z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami, najemcami i użytkownikami nieruchomości w zakresie wywiązywania się z obowiązków zawartych w umowach oraz wykorzystania nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami,
 • Udział w przeglądach okresowych, przekazywaniu i odbiorze nieruchomości,
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji budynków, budowli, lokali mieszkalnych i gruntów na obszarze działania,
 • Nadzór nad konserwacją i utrzymaniem nieruchomości i lokali mieszkalnych, w tym zgłaszanie potrzeb usunięcia usterek i awarii, potwierdzanie jakości oraz ilości usług,
 • Wnioskowanie modernizacji, ulepszeń i zmian sposobu wykorzystania nieruchomości oraz ocenę wpływu ulepszeń i zmian na zwiększenie efektów ekonomicznych nieruchomości,
 • Nadzór i kontrolę nad bieżącym utrzymywaniem porządku i czystości w obszarze administrowanych nieruchomości oraz podejmowanie działań dla zapewnienia estetyki na zarządzanych nieruchomościach.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia średniego technicznego (mile widziane wykształcenie wyższe),
 • Minimum rocznego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • Znajomości przepisów prawa (Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawo budowlane, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego),
 • Dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania i samodzielności w działaniu w ramach przydzielonych czynności,
 • Odporności na stres oraz wysokich umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych,
 • Umiejętności obsługi pakietu MS Office, poczty elektronicznej oraz swobodnej obsługi dostępnych aplikacji,
 • Czynnego prawa jazdy kat. B.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • Dzień wolny z okazji Dnia Kolejarza,
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

PKO Bank Polski

Administrator nieruchomości

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: wczoraj
na czas określony Centrum Administracji

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Administrator Nieruchomości

Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec

Dodane: 2023-01-25
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a m.in. za: Administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów, dbanie o ich efektywne wykorzystanie oraz...