title

Asystent działu BHP

O Firmie

Spragniony wyzwań? Dołącz do grupy, której sercem jest innowacja i przyczyniaj się do rewolucji motoryzacyjnej!

 

Ze swoimi 31000 pracownikami zlokalizowanymi w 25 krajach i z przychodami w wysokości 7,7 miliarda euro w 2020 roku. Plastic Omnium jest światowym liderem w dziedzinie inteligentnych systemów zewnętrznych, systemów czystej energii i modułów front-end.

 

Asystent działu BHP
Location: Kleszczów (pow. gliwicki, gm. Rudziniec), Tulipan Park Gliwice
Profil kandydata
 
Główne obowiązki:
 • Udział w obchodach bezpieczeństwa poszczególnych działów produkcyjnych, mających na celu poprawę warunków pracy.
 • Dystrybucja, odzieży i obuwia roboczego oraz ochron indywidualnych.
 • Współudział w przygotowywaniu oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy metodą „Risk Score”.
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestrów, prezentacji i wskaźników miesięcznych.
 • Przeprowadzanie instruktaży ogólnych BHP.
 • Organizacja szkoleń okresowych w zakresie BHP.
 • Organizacja badań środowiska pracy w tym aktualizacja stosownego rejestru.
Wymagania:
 • Uprawnienia do prowadzenia wstępnych szkoleń BHP – warunek konieczny.
 • Profil wykształcenia zgodny z zakresem praktyki/stażu.
 • Uprawnienia do prowadzenia wstępnych szkoleń BHP.
 • Znajomość pakietu Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
 • Dokładność i sumienność.
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb bieżących i przyszłych procesów rekrutacyjnych, które są lub mogą być prowadzone przez spółki z grupy PLASTIC OMNIUM, tj.: Plastic Omnium Auto Exteriors sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie (nr KRS 0000031061) orazPlastic Omnium Auto sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie (nr KRS 0000393038), w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych tym podmiotom w tym celu.

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Plastic Omnium Auto Exteriors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie przy Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1, 44-164 Kleszczów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031061 („Plastic Omnium Auto Exteriors”);
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone przez spółki z grupy PLASTIC OMNIUM;
 3. Pani/Pana dane osobowe, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i lit. c (wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie zgody) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 4. posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Plastic Omnium Auto Exteriors oraz, w zależności od zakresu wyrażonej przez Panią/Pana zgody, innych spółek z grupy PLASTIC OMNIUIM;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację, a w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na zachowanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy liczonego od końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych;
 7. bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem i nawiązania zatrudnienia;
 9. ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego Plastic Omnium Auto Exteriors;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.”
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

Asystent nauczyciela przedszkola

Lokalizacja: śląskie / Przyłubsko

Dodane: 2022-06-28
wg programu stażu staż w godz: 9-17, 10-18 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie...

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu

Asystent do spraw księgowości

Lokalizacja: śląskie / Bytom

Dodane: 2022-06-28
obróbka dokumentów, tj. układanie, segregowanie, wpinanie do segregarotów, wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego, wprowadzanie wyciągów bankowych,...

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Asystent do spraw księgowości

Lokalizacja: śląskie / Gliwice

Dodane: 2022-06-28
Oferta stażu dla osób młodych (do 30 roku życia) pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, (Projekt POWER).Wykształcenie: min.średnie, preferowane...