title

Asystent

Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 114174

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie

 • Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku nie niższe niż 4234,60 zł brutto

 • Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)

 • Nagrody jubileuszowe

 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

 • Dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS

 • Ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00

 • Otwartą i przyjazną atmosferę w pracy

 • Pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach

 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie

 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
   


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, niszczarka do dokumentów
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca w budynku V piętrowym; przestrzeń pracy KIS: parter, IV; V piętro

 • Budynek wyposażony w dźwig osobowy oraz w platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku – wejście główne

 • Węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku – parter budynku, w przestrzeni US

 • Miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami (art. 2 pkt. 3, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz. 1696)  m.in. osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku w przestrzeni publicznej – przed budynkiem US

 • Budynek, otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – głównie osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • Prowadzi w drugiej instancji postępowania w sprawach dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS), w tym przygotowuje projekty pism i decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia usług, dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczeń złożonych
 • Opracowuje odpowiedzi na skargi i pisma procesowe do sądów administracyjnych w sprawach dotyczących WIS, bierze udział w opracowywaniu przez Wydział Obsługi Prawnej skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne kierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie WIS
 • Prowadzi rejestr spraw przy użyciu programu komputerowego wspomagającego obieg dokumentów
 • Prowadzi postępowania w zakresie zmiany wydanych WIS
 • Przygotowuje i prowadzi szkolenia kaskadowe w celu przekazania zdobytej wiedzy pozostałym pracownikom
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, w szczególności rozporządzeń klasyfikacyjnych Komisji Europejskiej, Not Wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego i Nomenklatury Scalonej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi
 • Rzetelność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Bardzo dobra znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 • Znajomość przepisów z zakresu wiążących informacji stawkowych i postępowań podatkowych
 • Znajomość Nomenklatury Scalonej (CN), przepisów o statystyce publicznej oraz zasad klasyfikacji
 • Kreatywność
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Primost Południe Sp. z o.o.

Specjalista ds. Prawnych

Lokalizacja: śląskie / Będzin

Dodane: 2023-01-28
OPIS STANOWISKA pisanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych obsługa prawna organów spółki tworzenie i nadzorowanie umów (umowy najmu, sprzedaży itd.)...

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Specjalista ds. prawnych

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-01-26
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: monitorowanie stanu prawnego w kontekście działań instytutu, opracowywanie, weryfikowanie i...