title

Elektryk (utrzymanie ruchu)


Firma Bioagra-OIL S.A., producent najwyższej jakości biokomponentów i biopaliw poszukuje obecnie kandydatów do pracy na stanowisku:


Elektryk (utrzymanie ruchu)

Miejsce pracy: Tychy


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Bieżąca obsługa zakładów w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy urządzeń, rozdzielni elektrycznych.
 • Monitoring i zgłaszanie zapotrzebowania na zakup części zamiennych.
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami serwisowymi.
 • Prowadzenie właściwej gospodarki narzędziami i wyposażeniem warsztatu.
 • Wdrażanie ulepszeń i nowych rozwiązań.
 • Współpraca w grupie pracowników Zespołu Utrzymania Ruchu.

OCZEKIWANIA:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne kierunkowe - elektryk.
 • Umiejętność czytania i posługiwania się schematami elektrycznymi.
 • Uprawnienia SEP do 1kV dla grupy 1 w zakresie eksploatacji.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów.
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę, sumienność, odpowiedzialność.
 • Podstawowa znajomość komputera, obsługa pakietu MS Office.
 • Gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym, czterobrygadowym z miesięcznym rozliczeniem czasu pracy.
MILE WIDZIANE:
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka.
 • Znajomość rysunku technicznego.
 • Uprawnienia SEP powyżej 1kV dla grupy 1 w zakresie eksploatacji.
 • Uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku.
 • Premie miesięczne i roczne, karta przedpłacona, dodatek zmianowy.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i uprawnień.
 • Ciekawa, pełna wyzwań praca w ciągle rozwijającej się firmie.
 • Możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień i umiejętności.
 • Odzież robocza.
 • Pakiet medyczny.
 • Pakiet sport-kultura.
 • Dopłaty do wypoczynku.
 • Bonusy okolicznościowe, paczki świąteczne.


Przesłanie do Spółek z grupy BZK danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bioagra – Oil S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 97A, dalej „Spółka” z którą można skontaktować się poprzez e-mail rekrutacja@bzk.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  2. w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
  3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki , zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z grupy BZK, w zakresie koniecznym do prowadzenia procesu rekrutacji, podmiotom świadczącym usługi na ich rzecz w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. w zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Spółek:
- BZK Group Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
- Bakoma Sp. z.o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
- Polskie Młyny S.A. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
- Komagra Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
- BIOAGRA-OIL S.A. ul. Przemysłowa 64, 43-100 Tychy
- BIOAGRA S.A. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa

- BZK ALCO ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Bezpieczna Automatyzacja Maszyn

Elektryk (k/m) do montażu szaf sterowniczych w branży elektrycznej

Lokalizacja: śląskie / Żory, ul. Sosnowa 23

Dodane: wczoraj
Wynagrodzenie: miesięczne Wymiar pracy: pełny etat, od 06:00 – 14:10, od poniedziałku do piątku Forma zatrudnienia: umowa o pracę Miejsce pracy: Bezpieczna...

Partner Serwis Sp. z o.o.

Elektryk przemysłowy (konserwacja dźwignic)

Lokalizacja: śląskie / Dąbrowa Górnicza, Aleja J.Piłsudskiego 92

Dodane: 2022-06-22
Zakres obowiązków: wykonywanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń dźwignicowych zgodnie z przepisami UDT diagnoza urządzeń w przypadku uszkodzeń, awarii...

Odlewnia Zawiercie S.A.

Specjalista ds. elektrycznych

Lokalizacja: śląskie / Zawiercie

Dodane: 2022-06-15
Opis stanowiska: monitorowanie ciągłości, poprawności i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, planowanie i monitorowanie...