title

Główny specjalista w referacie ds. centralnych rozliczeń vat w wydziale budżetu miasta w urzędzie miasta katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Główny specjalista w referacie ds. centralnych rozliczeń vat w wydziale budżetu miasta w urzędzie miasta katowice
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/20/2739
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji na stronie:https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1902&menu=729- Ogłoszenie Nr OZ/95/2020 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Referacie ds. Centralnych Rozliczeń VAT w Wydziale Budżetu Miasta.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- dokonywała scentralizowanych rozliczeń miasta Katowice z tytułu podatku od towarów i usług na podstawie deklaracji cząstkowych VAT-7 oraz sporządzała deklaracje VAT-7 dla miasta Katowice,- weryfikowała rejestry zakupu oraz sprzedaży /w tym z dokumentami źródłowymi/, na podstawie których jednostki organizacyjne miasta Katowice sporządzają deklaracje cząstkowe,- kontaktowała się z pracownikami jednostek samodzielnych oraz jednostki obsługującej celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości,- opiniowała wnioski o wydanie interpretacji w indywidualnych sprawach jednostek podlegających centralizacji w rozliczeniach VAT,- samodzielnie opracowywała wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych,- prowadziła ewidencję księgową rozliczeń podatku VAT pomiędzy miastem Katowice a scentralizowanymi jednostkami oraz pomiędzy miastem Katowice a urzędem skarbowym,- dokonywała kontroli przepływów finansowych z tytułu rozliczeń VAT pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a organem miasta Katowice,- pracowała z systemem informatycznym ds. scentralizowanych rozliczeń podatku VAT.Warunki pracy na danym stanowisku: - pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice ul. 3 Maja 7 /budynek wyposażony w windę - do pokonania kilka schodów na parterze/, - praca: przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta Katowice i jednostek organizacyjnych miast- na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.Praca: poniedziałku - środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie:--wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomia, zarządzanie, rachunkowość, finanse, prawo lub --wyższe o dowolnym kierunku i ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, podatków i prawa podatkowego,- udokumentowany minimum 4-letni staż pracy, - udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjnych: w administracji skarbowej, w państwowych jednostkach budżetowych, w administracji samorządowej lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w biurze doradztwa podatkowego, w biurze rachunkowym, w firmie audytorskiej lub w dziale księgowości,- obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,- bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej oraz przepisów wykonawczych,- dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,- umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel) - w stopniu dobrym,- umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.Wymagania dodatkowe:- podstawowa znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek samorządu terytorialnego i zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej,- umiejętność pracy w zespole,- umiejętność pracy pod presją czasu,- komunikatywność,- dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

MPiPS - PGP

Doradca ds. sprzedaży

Lokalizacja: śląskie / Krzyżanowice

Dodane: wczoraj
- kontakt telefoniczny z potencjalnym klientem- tworzenie ofert Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia: Prawo Jazdy Kat. B...

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Księgowy/a

Lokalizacja: śląskie / Lędziny

Dodane: wczoraj
księgowanie faktur sprzedaży, zakupu, raportów kasowych, dokonywanie przelewów, rejestracja faktur, opisywanie faktur pod względem rachunkowym Wymagania...

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Pracownik ochrony

Lokalizacja: śląskie / Rogoźnik

Dodane: wczoraj
Patrolowanie mienia.Miejsce wykonywania pracy Rogoźnik. Praca na dwie zmiany w przedziale czasowym między 15:00 a 7:00.I umowa na okres próbny z możliwością...