title

Inspektor w referacie ds. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wydziale kształtowania środowiska w urzędzie miasta katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Inspektor w referacie ds. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wydziale kształtowania środowiska w urzędzie miasta katowice
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/1686
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji na stronie:https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1970&menu=729- Ogłoszenie Nr OZ/64/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Kształtowania Środowiska.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- przyjmowała i weryfikowała deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,- prowadziła postępowania podatkowe, wyjaśniające oraz kontrolę w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,- obsługiwała bazy danych w zakresie gospodarowania odpadami,- przygotowywała materiały informacyjne,- prowadziła bieżącą obsługę stron, w tym przyjmowała zgłoszenia (interwencje) mieszkańców w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Katowic,- w przypadku zaistnienia konieczności realizowała zadania związane z obsługą stanowiska Ochrona Środowiska w Biurze Obsługi Mieszkańców.Warunki pracy na danym stanowisku: - pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/, - praca przy stanowisku komputerowym oraz w terenie /przeprowadzanie wizji na obszarze Katowic oraz innych miast aglomeracji śląskiej/, pod presją czasu, wymagająca wysokiego poziomu samodzielności, odporności na stres oraz kontaktu bezpośredniego i telefonicznego z klientem.- na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.300 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.Praca: poniedziałku - środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia, przedsiębiorczość, zarządzanie, administracja, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, matematyka, biologia, biotechnologia, chemia, technologia chemiczna, geografia,- udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,- obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,- bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,- dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w szczególności dzial III, IV, V, VI- umiejętność obsługi programów pakietu biurowego Libre Office oraz MS Office - w stopniu dobrym.Wymagania dodatkowe:- doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, unieszkodliwiania (zagospodarowania) odpadów lub finansami publicznymi, podatkami i opłatami w administracji publicznej, kontrolą działalności gospodarczej,- posiadanie prawa jazdy kat. B,- doświadczenie w obsłudze klienta,- umiejętność redagowania pism,- umiejętność pracy w zespole,- umiejętność pracy pod presją czasu i stresu,- komunikatywność,- dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Pomocnik brukarza

Lokalizacja: śląskie / Zabrze

Dodane: wczoraj
Pomocnik brukarza. Praca na terenie woj. śląskiego. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B Wymagania inne:...

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Brukarz

Lokalizacja: śląskie / Zabrze

Dodane: wczoraj
Prace brukarskie na terenie woj. śląskiego. Wymagania konieczne: Zawód: Brukarz (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne:...

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Sprzedawca

Lokalizacja: śląskie / Zabrze

Dodane: wczoraj
Praca w sklepie ogólnospożywczym.W okresie próbnym umowa zlecenie przez okres miesiąca, następnie umowa o pracę.Godziny pracy: 8.00-12.00 od poniedziałku do...