title

Inspektor - w referacie płacowym w wydziale księgowo-rachunkowym w urzędzie miasta katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Inspektor - w referacie płacowym w wydziale księgowo-rachunkowym w urzędzie miasta katowice
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/0947
OBOWIĄZKI:
Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenia.aspx?rodzaj=1&menu=729- Ogłoszenie Nr OZ/46/2021. Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, Katowice, Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Płacowym w Wydziale Księgowo-Rachunkowym.- Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie: naliczała wynagrodzenia, obliczała zasiłki chorobowe,odpowiedzialna za pełną realizację zadań w zakresie obsługi PPK po stronie księgowej, dokonywała potrąceń w ramach naliczanych wynagrodzeń, wynikających z przepisów prawa: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, odpowiedzialna za pełną realizację zadań związanych z umowami cywilnoprawnymi. - Warunki pracy na danym stanowisku: pełny wymiar czasu pracy, miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/, praca przy komputerze, pod presja czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.- Wskaźnik zatrudnienia: W marcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.- Warunki pracy na danym stanowisku: Na ofertę pracy mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.- Praca: poniedziałku - środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

- Wymagania niezbędne: wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, administracja i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy lub, średnie i udokumentowany minimum 5-letni staż pracy, obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, dobra znajomość przepisów: ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy Kodeks pracy - w szczególności oddziałów dotyczących wynagrodzeń, ustawy o samorządzie gminnym, dobra znajomość przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), biegła umiejętność obsługi programów pakietu MS Office i Open Office.- Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w zakresie naliczania wynagrodzeń, znajomość systemów informatycznych REKORD, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Sprzedawca

Lokalizacja: śląskie / Częstochowa

Dodane: wczoraj
Sprzedawca Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Magazynier

Lokalizacja: śląskie / Częstochowa

Dodane: wczoraj
Magazynier Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Technik prac biurowych

Lokalizacja: śląskie / Częstochowa

Dodane: wczoraj
Technik prac biurowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wykształcenie: wyższe (w tym...