title

Inspektor w referacie postępowań eksmisyjnych i odszkodowawczych w wydziale budynków i dróg w urzędzie miasta katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Inspektor w referacie postępowań eksmisyjnych i odszkodowawczych w wydziale budynków i dróg w urzędzie miasta katowice
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/0349
OBOWIĄZKI:
Więcej informacji na stronie: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1925&menu=729Ogłoszenie Nr OZ/19/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowiceposzukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Postępowań Eksmisyjnych i Odszkodowawczych w Wydziale Budynków i Dróg.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- sporządzała listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu orzeczonego wyrokiem sądu oraz przygotowywała oferty zawarcia umowy najmu lokalu,- prowadziła rejestry zawiadomień o terminach rozpraw sądowych, wyroków sądowych i zawiadomień komorniczych,- prowadziła sprawy związane z wnioskami o zapłatę odszkodowania właścicielom nieruchomości za niezłożenie przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego,- prowadziła sprawy związane z roszczeniami regresowymi z tytułu zapłaty odszkodowania za niezłożenie przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego,- rozpatrywała wnioski o zawarcie kolejnej umowy najmu socjalnego lokalu,- sporządzała projekty odpowiedzi na wpływające do Wydziału pisma i wnioski.Warunki pracy na danym stanowisku: - pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,- praca: przy komputerze oraz w terenie /wizje w lokalach mieszkalnych/, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem.- na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,-ruchomy czas pracy,- lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.Praca: poniedziałku - środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe magisterskie - preferowane kierunki lub specjalności: prawo, administracja, ekonomia,- udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,- obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,- bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy Kodeks cywilny - w zakresie najmu lokali mieszkalnych, ustawy o samorządzie gminnym,- umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office, Open Office, Internet) - w stopniu dobrym.Wymagania dodatkowe:- umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych,- umiejętność pracy w zespole,- umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,- samodzielność, - systematyczność,- kreatywność,- komunikatywność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Sprzedawca

Lokalizacja: śląskie / Częstochowa

Dodane: wczoraj
obsługa kasy, obsługa krajalnicy, obsługa klienta Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: Profesjonalny sprzedawca [obsługa kasy...

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Pracownik biurowy

Lokalizacja: śląskie / Czerwionka-Leszczyny

Dodane: wczoraj
Wymagane wykształcenie średnie. Kontakt z pracodawcą osobisty po wcześniejszym umówieniu lub telefoniczny. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Pomocniczy robotnik drogowy

Lokalizacja: śląskie / Częstochowa

Dodane: wczoraj
roboty drogowe w ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, inne