title

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 103139

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatów: Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice.


Obsługa komputera, wyjazdy służbowe.


Budynek biurowy, parterowy. Odpowiednio dostosowana toaleta dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • rozpatruje sprawy dotyczące utrzymania zwierząt
 • kontroluje gospodarstwa i podmioty w zakresie zabezpieczenia epizootycznego, dobrostanu i ochrony zwierząt
 • nadzoruje obrót zwierzętami i przeprowadza kontrole wystaw i pokazów zwierząt
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie zgłaszanych interwencji
 • kontroluje i nadzoruje identyfikację i rejestrację zwierząt przy współpracy z Biurami Powiatowymi ARiMR celem weryfikacji danych, w tym IRZ
 • zapoznaje się z listami gospodarstw wytypowanymi przez ARiMR do kontroli zgodnie z Wymogami Wzajemnej Zgodności
 • sporządza raporty i protokoły kontroli
 • pobiera próby do badań
 • prowadzi nadzór nad obrotem zwierzętami z gat. CITES oraz kontrolę urodzeń w hodowli
 • prowadzi nadzór nad podmiotami zajmującymi się materiałem biologicznym
 • nadzoruje transport zwierząt
 • realizuje powierzone zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • przygotowuje projekty decyzji, protokołów i dokumentacji w zakresie dobrostanu zwierząt
 • opracowuje wymaganą sprawozdawczość

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu ( w przypadku lekarza weterynarii)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ