title

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Będzin
Ogłoszenie o naborze Nr 109440

Warunki pracy

- praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie oraz na obszarze powiatu będzińskiego, m. Sosnowiec oraz m. Dąbrowa Górnicza w godzinach od 7:30 do 15:30;


- możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w systuacjach kryzysowych, wymagających działań IW;


- wyjazdy służbowe na na narady, konferencje i szkolenia;


- używanie samochodów służbowych do wykonywania czynności kontrolnych w terenie;


- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;


- budynek parterowy, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - schody prowadzące do budynku, wąskie przejścia, brak podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet;


- kontakt z żywnością pochodzenia zwierzęcego, materiałem biologicznym oraz ze zwierzętami.


 

Zakres zadań

 • wykonuje czynności związane z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz ochroną zwierząt;
 • przeprowadza dochodzenia epizootyczne;
 • przeprowadza kontrole w nadzorowanych podmiotach oraz siedzibach stad utrzymujących zwierzęta;
 • prowadzi rejestry i inną dokumentację, sporządza sprawozdawczość;
 • przygotowuje decyzje administracyjne;
 • wystawia świadectwa zdrowia dla zwierzat i zaświadczenia;
 • pobiera próby do badań urzędowych;
 • obsługuje systemy informatyczne TRACES i Vetlink;
 • współpracuje z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie kompetencji;
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność prowadzenia samochodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość polskich i unijnych przepisów prawa weterynaryjnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ