title

Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 117148

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne z:  Ministerstwem Finansów oraz ministerstwami resortowymi - w ramach planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w celu uzgodnienia i wymiany informacji w zakresie nadzorowanych działów, Jednostkami Administracji Zespolonej - w ramach planowania i realizacji budżetu województwa śląskiego oraz w celu uzyskiwania informacji dotyczących dokonywania zmian w planie wydatków jednostek oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego - w ramach planowania i realizacji budżetu województwa śląskiego oraz w celu uzyskiwania informacji dotyczących udzielanych jednostkom dotacji.


 

Zakres zadań

 • Weryfikuje wnioski dotyczące dokonywanych zmian w budżecie, składane przez wydziały Urzędu oraz Jednostki Administracji Zespolonej (JAZ) pod względem zgodności z przepisami prawa i rachunkowym.
 • Przygotowuje projekt budżetu Wojewody Śląskiego w układzie tradycyjnym i zadaniowym dla części 85/24 – województwo śląskie.
 • Weryfikuje w ramach nadzorowanych działów wnioski w zakresie zmian w budżecie złożone przez wydziały Urzędu oraz JAZ pod względem zgodności z przepisami prawa i rachunkowym.
 • Inicjuje działania i uczestniczy w procesie opracowania decyzji Wojewody Śląskiego w sprawach projektu ustawy budżetowej oraz ustawy budżetowej, aby stworzyć plan finansowy w układzie tradycyjnym i zadaniowym stanowiący podstawę gospodarki finansowej dla części 85/24 - województwo śląskie.
 • Rozlicza udzielane powiatom ziemskim i grodzkim dotacje na działalność bieżącą i zakupy majątkowe powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz komend miejskich i powiatowych państwowej straży pożarnej województwa śląskiego.
 • Wprowadza do systemów informatycznych QNT oraz TREZOR - wydawane decyzje Wojewody Śląskiego i decyzje Ministra Finansów w sprawie zmian w planie wydatków województwa śląskiego.
 • Kontroluje plany finansowe dysponenta III – go stopnia i JAZ na podstawie prowadzonej ewidencji wydatków budżetu Wojewody Śląskiego w systemach informatycznym QNT, TREZOR oraz ewidencji własnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego.
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział I)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Starszy inspektor

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-03-18
Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 10...