title

Inspektor

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach
poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Mysłowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113614

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa związana z pracą przy komputerze,

 • w systemie ośmiogodzinnym,

 • jednozmianowa,

 • wymuszona pozycja ciała – siedząca,

 • stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy,

 • czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy dziennie,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo od strony bocznego wejścia do budynku, brak windy, toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyłącznie na parterze budynku.

Zakres zadań

 • Rejestruje i modyfikuje informacje w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych w celu rzetelnego gromadzenia danych
 • Dokonuje sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych w celu dostarczenia aktualnych danych.
 • Udziela technicznego wsparcia użytkownikom sprzętu teleinformatycznego w celu zapewnienia sprawnej pracy jednostki.
 • Wyjaśnia błędy związane z kartami MRD5, mandatami oraz wyrokami z przedstawicielami instytucji zewnętrznych (Straż Miejska, Sąd) w celu korygowania błędów.
 • Elektronicznie ewidencjonuje pisma, dokumenty i przesyłki wpływające i wychodzące z zespołu w celu udokumentowania wpływów i wypływów tych dokumentów stanowiących podstawę podjęcia i wykonywania czynności służbowych
 • Zarządza dostępem do systemów informatycznych poprzez nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, zakłada konta, ustala właściwe poziomy zabezpieczeń w celu umożliwienia bieżącej pracy użytkownikom.
 • Przeprowadza okresowe przeglądy, dokonuje oceny stanu technicznego sprzętu oraz konserwuje i dokonuje niezbędnych napraw sprzętu teleinformatycznego użytkowanego w jednostce w celu zapewnienia sprawności technicznej systemów.
 • Zarządza sieciami komputerowymi oraz stanowiskami komputerowymi poprzez instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i programów, usuwanie złośliwego oprogramowania i zabezpieczenie danych w celu poprawienia jakości i wydajności pracy pracowników jednostki wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu teleinformatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • wiedza z zakresu informatyki
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła obsługa komputera
 • samodzielność i komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa wiedza z zakresu łączności
APLIKUJ TERAZ