title

Inspektor

Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Świętochłowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116382

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu ze sztucznym i naturalnym oświetleniem, na pierwszym piętrze, brak windy, budynek przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami tylko na parterze. Wykonywanie obowiązków służbowych wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno - biurową naczelnika wydziału
 • Prowadzi rejestry i ewidencje pomocnicze
 • Odręcznie lub komputerowo ewidencjonuje pisma, dokumenty i przesyłki wpływające i wychodzące z komendy
 • Sporządza, przepisuje, powiela dokumenty
 • Kopertuje, adresuje i przygotowuje do wysyłki korespondencję
 • Obsługuje komputer, pocztę elektroniczną i system faksowo - mailowy
 • Kompletuje i przedkłada dokumenty i korespondencję do podpisu naczelnikowi oraz rozdziela je po dokonaniu dekretacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ