title

Inspektor

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Racibórz
Ogłoszenie o naborze Nr 116571

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach ustalanych przez przełożonego na podstawie harmonogramu, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała;

 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: miejsce pracy na 4 piętrze; narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;

 • możliwość poruszania się po budynku: zachowana odpowiednia szerokość drzwi, brak wind oraz odpowiednio dostosowanej toalety

Zakres zadań

 • kontrolouje i doradza pracodawcy w kwestiach przestrzegania wymagań przeciwpożarowych, techniczno – budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych. Służenie radą w zakresie wyposażenia budynków (zaopatrzenia w sprzęt ppoż.) obiektu lub terenu, którym zarządza pracodawca, dba o urządzenia gaśnicze w sposób gwarantujący ich niezawodność działania;
 • przeprowadza ćwiczebne alarmy pożarowe z udziałem współdziałających jednostek Państwowej Straży Pożarnej, w celu praktycznego przećwiczenia wymaganych zachowań funkcjonariuszy i pracowników na wypadek zagrożenia pożarowego;
 • prowadza szkolenia, udziela instruktaże pożarowe dla nowo przyjmowanych funkcjonariuszy i pracowników, w celu zapoznania z zasadami posługiwania się sprzętem gaśniczym i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • bierze udział w opracowywaniu oraz uaktualnianiu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nadzorowanych obiektów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia;
 • opracowuje analizy dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej w Oddziale, w celu przekazania Komendantowi Oddziału oraz do KGSG.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacji do wykonywania zawodu technik pożarnictwa;
 • znajomość przepisów przeciwpożarowych;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów;
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

  Inspektor

  Lokalizacja: śląskie / Gliwice

  Dodane: 2023-03-17
  Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób. Praca w szczególnie...

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

  Inspektor

  Lokalizacja: śląskie / Katowice

  Dodane: 2023-03-17
  Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w...

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Inspektor wojewódzki

  Lokalizacja: śląskie / Katowice

  Dodane: 2023-03-13
  Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest na V piętrze w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25. Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz...