title

Inspektor

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Chorzów
Ogłoszenie o naborze Nr 126503

Warunki pracy


 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym w wymuszonej pozycji ciała. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca dokładności i staranności.
 • Praca w budynku urzędu. Budynek dostosowany do rodzaju wykonywanych prac lecz nie jest przystosowany do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • bada wyroby z metali szlachetnych metodą przybliżoną na kamieniu probierczym w celu określenia zawartości metalu szlachetnego
 • bada wyroby metodą fluorescencji rentgenowskiej w celu określenia składu badanego stopu
 • wystawia świadectwa badania, zaświadczenia oraz decyzje dotyczące badanych wyrobów i materiałów z metali szlachetnych, w celu udokumentowania wyników badania wyrobów, które nie mogą być oznaczone cechami probierczymi
 • oznacza wyroby z metali szlachetnych cechami probierczymi metodą tradycyjną i laserową w celu potwierdzenia próby
 • obsługuje stanowisko przyjmowania, wydawania i pobierania opłat za czynności probiercze

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 536)
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność rozróżniania barw i odcieni
 • Uczciwość, bezstronność i sumienność
 • Zdolności manualne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność komunikowania się i analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Odporność na stres
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Starszy inspektor zakładów górniczych

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-10-02
Warunki pracy · trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, · szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza,...

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Starszy inspektor

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-10-02
Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor wojewódzki

Lokalizacja: śląskie / Bielsko-Biała

Dodane: 2023-10-02
Warunki pracy Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku przy ul. Piastowskiej 40. Winda osobowa oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych...