title

Inżynier budowy ds. torowych (infrastruktura kolejowa)

Inżynier budowy ds. torowych (infrastruktura kolejowa)

Miejsce pracy: praca w delegacji

Zakwaterowanie na kontrakcie


Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie m. in. za:
 • koordynację robót pracowników firmy i podwykonawców,
 • kontrolę jakości i efektywności wykonywanych przez podwykonawców robót,
 • sporządzanie i aktualizowanie raportów z realizacji poszczególnych etapów prac,
 • wsparcie kierownictwa kontraktu w realizacji zadań,
 • dbałość o porządek w dokumentacji kontraktowej,
 • korespondencję z podwykonawcami,
 • przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego kierunkowego – inżynier budownictwa kolejowego / drogowego,
 • doświadczenia przy realizacji robót związanych z modernizacją linii kolejowychwarunek konieczny,
 • biegłej obsługi komputera oraz programów: MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem programów MS Excel oraz MS Project), AutoCadwarunek konieczny,
 • uprawnień budowlanych w zakresie budowli kolejowych – mile widziane,
 • prawa jazdy kat. B,
 • dobrej organizacji pracy,
 • samodzielności oraz inicjatywy,
 • dyspozycyjności – praca biurze budowy od pn. do pt.
Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:
 • pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się Grupie,
 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • zakwaterowanie na kontrakcie.

Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji / na inne stanowiska, prosimy o zawarcie drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 3 lat.


ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie 30-048, ul. K. Czapińskiego 3, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
 • dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - również na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
 • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub do zakończenia przyszłych procesów rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w drugim ze wskazanych przypadków nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od przekazania przez Panią/Pana oferty pracy,
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana na to wyraźnej i dobrowolnej zgody,
 • Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą tradycyjną – na adres ul. K. Czapińskiego 3, Kraków 30-048, lub dane.osobowe@zue.krakow.pl
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Budimex SA

Inżynier robót teletechnicznych

Lokalizacja: śląskie /

Dodane: dzisiaj
Do Twoich zadań należeć będzie: przygotowywanie przedmiarów robót, prowadzenie uzgodnień projektowych, przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i...

Cavatina GW Sp. z o.o.

Inżynier Budowy

Lokalizacja: śląskie / Bielsko-Biała

Dodane: dzisiaj
Opis stanowiska: kontrola stopnia zaawansowania prac, zgodności z harmonogramem, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi, egzekwowanie...

Climamedic Sp. z o.o. Sp.k.

Inżynier budowy - branża sanitarna

Lokalizacja: śląskie /

Dodane: wczoraj
Miejsce pracy: Warszawa   Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: czynny udział w procesie przygotowania oraz realizacji budowy,...