title

Inżynier jakości - Branża automotive

Inżynier jakości - Branża automotive
Miejsce pracy: Gliwice
Twój zakres obowiązków:
 • Zarządzanie projektami i procesami produkcyjnymi od strony jakościowej
 • Ciągły nadzór i doskonalenie (poprawa jakościowa) procesów
 • Odpowiedzialność za weryfikację jakości komponentów i wyrobów gotowych,
 • Uczestnictwo w projektach związanych z poprawą jakości,
 • Uzupełnianie i analizowanie dokumentacji jakościowej
 • Kontakt z Klientami firmy
 • Określanie i wdrażanie planów jakości,
 • Przygotowywanie danych dla wszystkich etapów rozwoju projektu oraz walidacji wewnętrznych,
 • Przygotowywanie danych dla Klientów,
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń jakościowych dla pracowników
Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w obszarze jakości (mile widziane w branży automotive)
 • Praktyczna umiejętność posługiwania się dokumentacja techniczną
 • Praktyczna znajomość narzędzi jakościowych (FMEA, 8D, Pareto, APQP, PPAP, MSA)
 • Znajomość ISO 9001 i IATF 16949
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi usprawniających m.in.: TPM, 5S, KAIZEN, Lean Manufacturing
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikacje na co dzień (w mowie i w piśmie)
Oferowane:
 • Umowa o pracę z nowo wybudowaną  fabryką w Gliwicach
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Pracę w systemie 1 zmianowym
 • Możliwość delegacji zagranicznych
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Realną szansę na wyniki i funkcjonowanie firmy
 • Ciekawe projekty
 • Możliwość szybkiego awansu (będziesz tworzyć z nami od zera zespół inżynieryjny)
 • Benefity pozapłacowe
 • Kontakt z nowoczesnymi technologiami i procesami
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z topowymi Klientami
 • Otwartość na nowe rozwiązania
KLAUZULA INFORMACYJNA

rekrutacja zleceniobiorców i pracowników tymczasowych Informujemy, że przedsiębiorstwa Exact Systems sp. z o.o., AAS Recruitment sp. z o.o., AAS Sp. z o.o. oraz niemiecka spółka Exact Systems GmBH podjęły decyzję o wspólnym prowadzeniu rekrutacji dla zleceniobiorców i pracowników tymczasowych. W związku z czym zawarły umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi przetwarzanymi na potrzeby rekrutacji. Decyzja ta wynika z faktu, że wymienione spółki są ze sobą powiązane kapitałowo i organizacyjnie. Dzięki wspólnym działaniom mogą przedstawić więcej ofert pracy i skuteczniej przeprowadzają proces rekrutacji.

1.Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach prowadzonej rekrutacji, są współadministrowane przez współadministratorów:
a) EXACT SYSTEMS sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000729296),
b) AAS RECRUITMENT sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000255644),
c) EXACT SYSTEMS GmBH, Am Klinikum 7, 02826 Görlitz,
d) AAS Sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000848803, nr agencji: 24292).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) rekrutacji, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych będzie zgoda, rozumiana jako dobrowolne i świadome przystąpienie do procesu rekrutacji oraz obowiązki prawne wskazane w przepisach prawa;
b) dalszych rekrutacji, a podstawą prawną do ich przeprowadzania będzie zgoda na prowadzenie przyszłych rekrutacji;
c) ochrony przed ewentualnymi roszczeniami a także dochodzenia roszczeń, które to działania stanowią prawnie uzasadniony interes współadministratorów.
3. Okres przetwarzania danych osobowych dla celu wskazanego w:
a) pkt. 2 lit. a) – do zakończenia rekrutacji;
b) pkt. 2 lit. b) – przez okres do 12 miesięcy od daty zgłoszenia do rekrutacji;
c) pkt. 2 lit.
d) – przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez wszystkich Współadministratorów. Ponieważ w rekrutacji wykorzystujemy platformy rekrutacyjne, portale społecznościowe, komunikację mailową oraz inne narzędzia teleinformatyczne, twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom obsługującym ww. narzędzia, w tym zapewniającym serwis związany z ich utrzymaniem i ewentualnymi naprawami.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Przysługujące prawa:
a) dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) przenoszenie danych;
c) wniesienie sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes);
d) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem;
e) w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody - prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wobec każdego z współadministratorów.
7. W procesie rekrutacji możesz zostać poproszony o rozwiązanie testów rekrutacyjnych, jednak decyzji o zawarciu umowy nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany, a zawsze na podstawie całego procesu rekrutacji, w tym rozmowy rekrutacyjnej.
8. Podanie wszystkich danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji jest dobrowolne, ale jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.
9. Dane pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub od podmiotów świadczących usługi związane z rekrutacją.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
a) Exact Systems sp. z o.o.: odo.exs@exactsystems.com,
b) AAS Recruitment sp. z o.o.: odo@aasrecruitment.com.
11. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, chciałbyś się dowiedzieć więcej, jak przetwarzamy twoje dane osobowe lub chciał skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt – możesz skorzystać z dowolnego sposobu komunikacji, m.in.:
a) Exact Systems sp. z o.o., ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem ODO),
b) za pomocą kontaktu do wybranego inspektora ochrony danych wskazanego w punkcie 10,
c) wybrany adres każdego z współadministratorów wskazany w punkcie 1. (z dopiskiem ODO).
APLIKUJ TERAZ