title

Inżynier Sprzedaży [rekrutacja online]

Dont worry be happy, we got this !

 

Poprzez zrozumienie biznesu, wypracowaliśmy strategię opartą na partnerskiej, stałej i długookresowej współpracy. Nasze działania skupione są na codziennej pracy z ludźmi i dla ludzi według wyznawanych wartości tj.: bezpieczeństwo i jakość. Dostarczamy wiedzę i doświadczenie Ekspertów, aby nasi Partnerzy Biznesowi skutecznie realizowali swoje założone cele.

 

Obecnie, dla naszego Partnera Biznesowego, firmy z branży automatyki przemysłowej, poszukujemy osób, które mogą pracować na stanowisku:

Inżynier Sprzedaży [rekrutacja online]
Miejsce pracy: woj. śląskie
Co zyskujesz dołączając do zespołu naszego Klienta:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w systemie home office
 • samochód służbowy także do celów prywatnych
 • opiekę medyczną LUX MED dla całej rodziny
 • kompleksowe wdrożenie produktowe
 • pracę w firmie zaawansowanej technologicznie
Co musisz posiadać, jeśli chcesz pracować na tym stanowisku:
 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • zainteresowanie aspektami technicznymi/technologią;
 • wysoki poziom kultury osobistej połączony z rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi;
 • wysoką motywację i zaangażowanie;
 • umiejętność tworzenia samodzielnego środowiska pracy w atmosferze spokoju, systematyczności i skuteczności.
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:
 • utrzymanie kontaktów z dotychczasowymi klientami firmy oraz pozyskiwane nowych;
 • profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie aparatury i rozwiązań pomiarowych;
 • ścisła współpraca ze wszystkimi działami firmy w zakresie kompleksowej obsługi klienta.
Charlie works sp. z o.o. (nr certyfikatu 23705)
Obowiązek informacyjny:

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych jest Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1, 46-200. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres rodo@charlieworks.eu, oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
e) dla celów zawarcia i realizacji umowy – podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO)


Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesu zatrudnienia.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po upłynięciu okresu 2 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku niespełnienia oczekiwań dokumenty aplikacyjne kandydata będą niezwłocznie niszczone.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Klauzula nr 1 – obecny proces rekrutacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Charlie works Sp. z o.o. ul. Podwale 8/1, 46-200 KLUCZBORK.
Klauzula nr 2 – przyszłe procesy rekrutacyjne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Charlie works Sp. z o.o. ul. Podwale 8/1, 46-200 KLUCZBORK.

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

Pracownik produkcji

Lokalizacja: śląskie / Bielsko-Biała

Dodane: 2020-10-05
Wykonywanie typowych zadań i czynności uzasadnionych ze względu na typ pracy na oferowanym zleceniu. Obsługa prostych maszyn, pakowanie, taśmowanie, ściąganie...

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Pracownik socjalny

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2020-10-05
- Prowadzenie pracy socjalnej osób zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej "Przystań".- Praca w równoważnym systemie czasu pracy. Najczęściej praca od...

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

Pracownik produkcji

Lokalizacja: śląskie / Bielsko-Biała

Dodane: 2020-10-05
Wykonywanie typowych zadań i czynności uzasadnionych ze względu na typ pracy na oferowanym zleceniu. Praca przy linii produkcyjnej przy wytwarzaniu uszczelek. Praca...