title

Kierownik dział pomocy dziecku i rodzinie

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
Kierownik dział pomocy dziecku i rodzinie
Miejsce pracy: Świętochłowice
Numer: StPr/21/0427
OBOWIĄZKI:
Kierowanie Działem Pomocy Dziecku i Rodzinie i organizowanie jego pracy w sposób zapewniający należyte, terminowe i właściwe wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka oraz przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o pomocy społecznej., Opracowywanie i podpisywanie decyzji przyznających świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej. Opracowywanie i podpisywanie decyzji w sprawie odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach Opracowywanie umów dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. Prowadzenie rejestru, opracowywanie i opiniowanie porozumień oraz aneksów do porozumień w sprawie zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Obsługa administracyjna Rodzinnego Domu Dziecka przygotowywanie odpowiednich aktów prawnych w tym zakresie. Przygotowywanie list do przekazywania środków na zwrot kosztów za utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka oraz w innych placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wyliczenie średnich rocznych kosztów utrzymania dzieci w świętochłowickich placówkach. Rozliczenie dotacji otrzymanych z innych miast na zwrot kosztów utrzymania ich dzieci w świętochłowickich placówkach lub rodzinach zastępczych. Sporządzanie zapotrzebowania na dotację na składki zdrowotne dla dzieci przebywających w świętochłowickich placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz informacji o wykorzystaniu w/w dotacji. Kontrola i podpisywanie list wypłat świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków oraz rodzin zastępczych w tym dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz Dobry Start. Udział w spotkaniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w świętochłowickich placówkach opiekuńczo wychowawczych, okresowa kontrola tych placówek oraz Rodzinnego Domu Dziecka nr 1. Sporządzanie finansowych oraz merytorycznych informacji i sprawozdań dotyczących z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o pomocy społecznej. Opracowywanie i nadzorowanie wdrażania lokalnych programów wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej, pozyskiwanie rodzin zastępczych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

w, wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej, obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2019.poz 1282), posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pomocy społecznej, Kodeks postępowania administracyjnego. nieposzlakowana opinia, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej), samodzielność, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętności analitycznego myślenia, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność sprawnej organizacji pracy, sporządzenie koncepcji programowej i organizacyjno-ekonomicznej Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Miejsce pracy:

Świętochłowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

Lokalizacja: śląskie / Częstochowa

Dodane: wczoraj
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wykształcenie:...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Referent do spraw sprzedaży

Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec

Dodane: wczoraj
POWER (grupa wiekowa 18-29)- obsługa klienta stacjonarnie oraz internetowo,- kalkulacja ofert,- wprowadzanie ofert do systemu rezerwacyjnego,- wystawianie faktur VAT,...

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Pomoc administracyjna(staż)

Lokalizacja: śląskie / Zabrze

Dodane: wczoraj
Osoby zarejestrowane w PUP Zabrze Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak