title

Konsultant ds. Szkoleń

Konsultant ds. Szkoleń
 
Miejsce pracy: Cementownia Rudniki, ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki
Współpraca w oparciu o umowę b2b
 
Główne zadania
 • Organizacja przydzielonych projektów szkoleniowych pod względem merytorycznym, logistycznym i administracyjnym, w tym w szczególności:
  • Dobór grupy docelowej;
  • Organizacja kalendarza i prowadzenie zapisów;
  • Przygotowywanie zaproszeń;
  • Zabezpieczenie materiałów szkoleniowych (korekta, wydruki, wysyłka);
  • Organizacje szkoleń pod względem logistycznym (sale, catering, noclegi itp.);
  • Rozliczanie kosztów;
  • Stały kontakt i wsparcie dla dedykowanych Klientów wewnętrznych (zespoły HRBP oraz trenerzy, uczestnicy, sponsorzy projektów szkoleniowych z obszarów korporacyjnych i funkcji biznesowych);
  • Optymalizacja systemu szkoleń wewnętrznych i zarządzania wiedzą w organizacji;
  • Współpraca z partnerami i dostawcami rozwiązań i usług szkoleniowych;
  • Wspieranie tworzenia materiałów szkoleniowych;
  • Administrowanie bazą szkoleń w zakresie obszarów kompetencji miękkich lub nowo wdrażanych narzędzi/procedur w organizacji oraz współprowadzenie szkoleń z udziałem trenerów wewnętrznych;
  • Wsparcie w przygotowywaniu i wdrażaniu procedur i innych dokumentów dla realizowanych procesów HR;
  • Wsparcie w prowadzeniu kampanii informacyjnych oraz szkoleń wewnętrznych odnośnie wdrażanych procesów i narzędzi HR;
  • Administrowane narzędziami informatycznymi i bazami danych wspierających HR.
Wymagania formalne
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej poziom B2);
 • Mile widziane doświadczenie w organizacji szkoleń;
 • Dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (szczególnie MS Excel, Power Point).
Oczekiwania interpersonalne
 • Nastawienie na realizację zadań i osiąganie wyznaczonych celów;
 • Samodzielność, inicjatywa i pro aktywność w działaniu;
 • Otwartość na zmiany i gotowość do podejmowania nowych wyzwań;
 • Kreatywność oraz umiejętność stosowanie technik typu „design thinking”.
APLIKUJ TERAZ