title

Koordynator w Branży Instalacyjnej

ZARMEN Sp. z o.o. koncentruje swoją działalność w sektorze usług budowlano - montażowych i służb utrzymania ruchu zakładów przemysłowych. Realizuje inwestycje przemysłowe w formule generalnego wykonawstwa, zapewniając inwestorowi kompletną realizację obiektów przemysłowych „pod klucz”.

 

ZARMEN jest podmiotem dominującym GRUPY ZARMEN – jednej z największych grup budownictwa przemysłowego w Polsce, w której skład wchodzi 13 spółek o szerokim zakresie działalności.

Wejdź na www.zarmen.pl i dowiedź się więcej o naszej działalności.

Koordynator w Branży Instalacyjnej
Miejsce pracy: Katowice

Do Twoich zadań należeć będzie:
 • analizowanie dokumentacji projektowej lub opisu określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót wynikających z inwentaryzacji i wymogów Zamawiającego w zakresie obiektów przemysłowych, kubaturowych,
 • ustalanie i uzgadnianie danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych nie określonych w dokumentacji projektowej, a mających wpływ na wysokość ponoszonych kosztów przy realizacji robót,
 • przygotowanie zapytań ofertowych do podwykonawców, dokonywanie wyboru najkorzystniejszej cenowo i zakresowo oferty podwykonawcy/dostawcy/ usługodawcy,
 • formułowanie pytań dotyczących dokumentacji technicznej do inwestorów,
 • przygotowywanie wycen do przetargów, aktualizację baz danych,
 • samodzielne wykonanie przedmiarów do wycen na podstawie dokumentacji projektowej,
 • sprawdzanie kalkulacji opracowanych przez podwykonawców na etapie przygotowania ofert,
 • współpracę z innymi działami,
 • rozwijanie wewnętrznych procesów i procedur zgodnie z kierunkiem całej firmy,
 • wykonywanie schematów, rysunków dyspozycyjnych do ofert.

Od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki techniczne: budownictwo, inżyniera, energetyka, ochrona środowiska lub podobne),
 • znajomości branży sanitarnej (wentylacja, klimatyzacja, ppoż, wod-kan) oraz cen i kosztów materiałów instalacyjnych, kosztów usług,
 • doświadczenia w sporządzaniu kosztorysów na bazie specyfikacji technicznej,
 • znajomości programu AutoCad oraz bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office/Excel,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • mile widziane doświadczenie w realizacjach przemysłowych.

U nas znajdziesz:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w spółce należącej do dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń,
 • możliwość awansu,
 • pakiet świadczeń socjalnych, m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ