title

Laborant

Laborant
Miejsce pracy: Zabrze
Opis stanowiska:
 • realizacja zadań związanych z podstawową pracą w laboratorium
 • realizacja zadań związanych z analizą technikami klasycznymi wraz z przygotowaniem próbek
 • (metody wagowe, metody spektrofotometryczne, metody miareczkowe)
 • pobieranie przygotowywanie próbek węgla, koksu, gazu, produktów węglopochodnych, wód  i ścieków  do badań
 • nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym
 • wykonywanie analiz fizykochemicznych związanych z bieżącą kontrolą procesów technologicznych, a w  szczególności analizy wody, analizy ścieków, analizy węgla, koksu, gazu koksowniczego oraz produktów węglopochodnych. 
Od kandydata oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego o profilu chemicznym lub minimum wykształcenia kierunkowego min. średniego chemicznego lub pokrewnego, dla średniego wykształcenia warunek konieczny to minimum 1 rok pracy w laboratorium chemicznym
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym ciągłym (praca również w weekendy i święta)
 • dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium badawczym, znajomość technik chromatografii ,znajomość języka angielskiego, znajomość systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO/IEC 17025
 • organizacji pracy własnej i samodzielność w realizacji zadań
 • umiejętność pracy zespołowej
Oferujemy:
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • proces szkolenia wstępnego, przygotowującego do wykonywania prac laboratoryjnych
 • pracę w nowoczesnej oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • umowę o pracę po okresie próbnym
 • system szkoleń oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji
Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Rybnicka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253.Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem: daneosobowe@clpb.pl .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Laborant do Zespołu Pracowni Badań Gazów i Pyłu Kopalnianego

Lokalizacja: śląskie / Jastrzębie-Zdrój

Dodane: wczoraj
Opis stanowiska Wykonywanie badań, pomiarów, oznaczeń próbek w zakresie próbek gazów, pyłu kopalnianego oraz próbek węgla kamiennego, Nadzór nad aparaturą,...

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Laborant Zmianowy

Lokalizacja: śląskie / Częstochowa, ul. Odlewników 20

Dodane: 2023-09-19
wykonywanie oznaczeń zgodnie z instrukcjami badawczymi, obsługa analizatorów, prowadzenie niezbędnej dokumentacji, realizacja zadań związanych z pracą w...

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Laborant

Lokalizacja: śląskie / Zabrze

Dodane: 2023-08-28
Zakres obowiązków: Realizacja zadań związanych z podstawową pracą w laboratorium Realizacja zadań związanych z analizą technikami klasycznymi wraz z...