title

Legalizator

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Rybnik
Ogłoszenie o naborze Nr 113431

Warunki pracy


 • praca o charakterze technicznym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych

 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, wykonywanie obliczeń

 • praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie (wyjazdy służbowe)

 • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, konieczna sprawność fizyczna i manualna, praca wymaga wysiłku fizycznego (m.in.sprawdzanie wzorców masy w tym wzorców o masie 25 kg)

 • budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy

 • warunki dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, lecz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety)

 • stres związany z obsługą klienta, odpowiedzialnością, podejmowaniem decyzji

 • 8 godzinny czas pracy

Zakres zadań

 • wykonuje czynności kontrolno-pomiarowe przy legalizacji, wzorcowaniu i sprawdzaniu przyrządów pomiarowych
 • prowadzi bieżącą dokumentację techniczną, metrologiczną i kontrolno-nadzorczą
 • prowadzi sprawy administracyjno-biurowe
 • wykonuje kontrole podmiotów stosujących przyrządy pomiarowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera (m.in.pakiet Office-Word, Excel)
 • znajomość ustawy Prawo o miarach
 • umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji przepisów prawnych
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość tematyki z zakresu pomiarów, metrologii
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej a w szczególności administracji miar, ustawy prawo o miarach, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

NetWorkS! sp. z o.o.

Specjalista ds. pomiarów PEM

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-01-26
Opis zadań na stanowisku: Wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska i BHP Wykonywanie pomiarów współrzędnych...

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Metaniarz, pomiarowiec pod ziemią

Lokalizacja: śląskie / Rybnik

Dodane: 2023-01-23
Kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń odmetanowania, połączenie i likwidacja otworów metanowych, wykonywanie pomiarów zawartości metanu w powietrzu i...

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

Prace interwencyjne - pomiarowiec - serwisant (uzupełnienie umowy nr 31/2017)

Lokalizacja: śląskie / Chorzów

Dodane: 2022-12-31
precyzyjne pomiary techniczne, ocena awarii i usuwanie uszkodzeń zasłonowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe