title

Menadżer Projektów (Zespół Robót Specjalistycznych)

Działamy we wszystkich obszarach budownictwa. Budujemy innowacyjnie, bezpiecznie
i odpowiedzialnie. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju promujemy podejście, w którym najważniejszy jest człowiek.
Jako innowacyjny partner i ekspert dla klienta aktywnie rozwijamy rynek budownictwa w Polsce, wprowadzając nowe technologie i światowe rozwiązania. Jesteśmy jedynym generalnym wykonawcą - sygnatariuszem deklaracji współpracy „Inicjatywa partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

www.skanska.pl/praca

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:
Menadżer Projektów (Zespół Robót Specjalistycznych)
Miejsce pracy: Katowice

Do Oddziału Technicznego poszukujemy osoby na stanowisko Menadżera Projektów w ramach jednej z działalności Oddziału, tj. Zespołu Robót Specjalistycznych, który zajmuje się wykonawstwem robót ziemnych, stabilizacją gruntów i podbudów oraz specjalistycznych prac inżynieryjnych takich jak ścianki szczelne, mikropale, kotwy i gwoździe gruntowe oraz dreny wiercone.

 

Miejsce pracy: Jedna z lokalizacji City Builder (Kraków, Warszawa, Wrocław, Katowice, Łódź, Poznań, Gdańsk)

 

Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • świadczenie specjalistycznych usług realizowanych przez jednostkę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji
 • ciągłą optymalizacją wykorzystania i minimalizacji kosztów działalności przy jednoczesnym zapewnieniu terminowości i jakości prac 
 • współudział w opracowywaniu i realizacji strategii rynkowej oraz funkcjonowania jednostki
 • wynik finansowy oraz budżet podległej jednostki
 • udział w procesie pozyskiwania projektów i ich oferowania wraz z aspektami administrowania kontraktem
 • zarządzanie ryzykiem na realizowanych projektach
 • harmonogramy realizowanych kontraktów
 • bezpieczeństwo na projekcie
 • prowadzenie negocjacji biznesowych
 • udział w tworzeniu struktury zespołu realizacyjnego i podziału odpowiedzialności
 • zarządzanie zespołem (motywowanie, budowanie zaangażowania, delegowanie, ocena pracowników, tworzenie i wspieranie realizacji planów rozwojowych)
Aplikuj, jeśli:
 • masz wykształcenie wyższe (profil budownictwo lub profil techniczny)
 • dobrze znasz branżę budowlaną w zakresie realizacji oraz oferowania
 • posiadasz doświadczenie na tym samym stanowisku lub podobnym (w branży budowlanej lub sprzętowej)
 • posiadasz umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z klientem, dostawcami i podwykonawcami potwierdzone sukcesami w realizacji projektów
 • jesteś osobą skoncentrowaną na osiąganie wyników, posiadasz umiejętności zarządcze, cechuje Cię myślenie biznesowe i strategiczne, posiadasz umiejętności podejmowania decyzji i umiejętności rozwiązywania problemów
 • posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności komunikowania się i współpracy, w tym budowania synergii między zespołami
 • masz doświadczenie i umiejętności w tworzeniu środowiska pracy sprzyjającego w budowaniu efektywnych i zaangażowanych zespołów
 • kierujesz się podejściem „safety first” oraz cechuje Cię wysoka uważność na kwestie etyczne, społeczne, ochrony środowiska i jakości
 • znasz język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację ustną i pisemną
 • masz prawo jazdy kategorii B
Co zyskasz?
 • pracę w dużej międzynarodowej organizacji gwarantującej wysokie standardy pracy
 • pracę przy dużych projektach z użyciem nowoczesnej technologii
 • umowę o pracę i roczny system motywacyjny
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ZFŚS)
 • dostęp do kursów językowych i bogatej oferty szkoleń
Kandydacie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Skanska S.A. w Warszawie, z która możesz kontaktować się pod adresem do korespondencji: Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa lub bezpośrednio pod adresem mailowym: odo@skanska.pl

Twoje dane osobowe, o których podanie prosimy Cię w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydujesz się przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Ciebie zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie." Jeżeli zapomnisz jej wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy Cię o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji. Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji:

1. na niniejsze stanowisko, lecz nie dłużej niż przez trzy miesiące po wyborze pierwszego kandydata, na wypadek, gdybyśmy musieli powtórzyć rekrutację;

2. na inne, podobne stanowiska w Skanska przez okres 1 roku, jeżeli wyrazisz nam zgodę na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy: "Chcę, aby Skanska S.A. umieściła moje zgłoszenie w bazie kandydatów do pracy w Skanska S.A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji w Skanska S.A. "

W dalszym etapie rekrutacji możesz zostać poproszony o przedstawienie swojego portfolio, wykonanie testów/kazusów merytorycznych, przekazanie próbki Twojej pracy, wykonanie testów językowych oraz o uczestnictwo w diagnozie potencjału menadżerskiego.

W każdej chwili możesz cofnąć wyrażone zgody, wysyłając e-mail na adres: odo@skanska.pl lub usunąć je samodzielnie z systemu rekrutacyjnego Skanska Recruit. Masz również prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przeniesienia. Pełną informację o wszystkich przysługujących Ci prawach uzyskasz tutaj.
APLIKUJ TERAZ