title

Mistrz

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej poszukuje kandydata do pracy w Oddziale Eksploatacji Sieci Mikołów z siedziba w Mikołowie oraz Katowicach-Murckach na stanowisku

Mistrz
Miejsce pracy: Mikołów
Główny zakres obowiązków:
 • organizacja robót w stanach awaryjnych i planowanych na sieci magistralnej
 • podział pracy i nadzór brygad robotniczych delegowanych do pracy w terenie
 • nadzorowanie wyposażenia brygad w zakresie sprzętu i środków ochrony indywidualnej
 • organizowanie przeglądów sieci wodociągowej
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i sprawozdawczej OES Mikołów
 • prowadzenie dokumentacji ISO
Wymagania:

 

Niezbędne:

Wykształcenie

 • średnie techniczne

Doświadczenie zawodowe

 • 4 lata pracy, w tym 2 lata doświadczenia
 • na stanowisku wymagającym
 • kierowania pracą zespołu (brygadzista)

Kompetencje

 • znajomość czytania dokumentacji technicznej
 • znajomość obsługi aplikacji MS Office
 • prawo jazdy kat. .B

Umiejętności

 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • praca w zespole i kierowanie nim
 • dokładność i sumienność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność czytania map i orientacja w terenie
 • dyspozycyjność

Pożądane

Wykształcenie

 • wyższe techniczne kierunkowe sanitarne

Uprawnienia:

 • uprawnienia dozorowe zgrzewania doczołowego i elektrooporowego

Doświadczenie zawodowe

 • 1 rok pracy

Kompetencje

 • znajomość czytania dokumentacji technicznej branżowej
 • znajomość prowadzenia dokumentacji ISO
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • interesującą i odpowiedzialną pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego

Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, udostępnia Pani/Pan swoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Przekazanie danych osobowych przekraczających zakres wymagany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółkę Akcyjną (czyli danych innych niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy) oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533 (dalej: „Spółka” lub „Pracodawca”).
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, adres e-mail: iodo@gpw.katowice.pl, telefon: 032 6038741.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązku ciążącego na Spółce, jak również na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy dotyczące: wykonania badań lekarskich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku przekazania danych osobowych w celu wykorzystania w konkretnym procesie rekrutacyjnym - przez czas niezbędny na przeprowadzenie rekrutacji, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 3 lata;
  2. w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 1 roku, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń nie dłuższy niż 3 lata.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest Pani/Pan uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 12. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Mistrz

Lokalizacja: śląskie / Pyskowice

Dodane: 2021-02-04
Kierowanie nadzorowanym obszarem Oddziału w sposób zabezpieczający prawidłowe realizowanie powierzonych zadań. Planowanie i organizacja czasu pracy. Bieżąca...

PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Maszynista - Prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej

Lokalizacja: śląskie / Pyskowice

Dodane: 2021-02-04
kierowanie pociągami lub pojazdami kolejowymi w obrębie bocznicy kolejowej. min. roczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów kolejowych ( trakcja spalinowa ),...