title

Młodszy asystent

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy asystent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113873

Warunki pracy

Praca w laboratorium w systemie codziennym od poniedziałku do piątku – 8 godzinny wymiar czasu pracy. Praca w godzinach 7-22 – grafik określający 8 godzinną pracę ustalany w zależności od potrzeb pracodawcy


Obsługa komputera powyżej 4 godz. Praca przy monitorze ekranowym ,  narzędzia pracy – komputer , urządzenia pomiarowo – badawcze oraz wyposażenie pomocnicze , odczynniki chemiczne.


Pracownia serologii znajduje się na II piętrze. Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, brak odpowiedniej szerokości drzwi.

Zakres zadań

 • - gotowość do pracy z materiałem biologicznym różnego rodzaju np. surowica, krew, tkanki zwierząt,
 • - gotowość do pracy z różnego rodzaju odczynnikami, w tym chemicznymi,
 • - świadomość pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym,
 • - praca często pod presją czasu,
 • - przegląd zleceń, przyjmowanie i przygotowywanie próbek materiału biologicznego do badań,
 • - wykonywanie badań serologicznych, molekularnych zgodnie z zakresem badań Pracowni,
 • - odczyt, interpretacja i autoryzacja wyników badań,
 • - prowadzenie różnego rodzaju zapisów dokumentacji technicznej,
 • - obsługa wyposażenia pomiarowego oraz pomocniczego, monitorowanie pracy urządzeń laboratoryjnych,
 • - przygotowywanie niezbędnych do badań odczynników,
 • - udział w badaniach wewnątrzlaboratoryjnych oraz w badaniach biegłości w celu monitorowania ważności wyników,
 • - udział w procesach wdrażania, walidacji i akredytacji metod badawczych,
 • - uczestnictwo w utrzymywaniu systemu zarządzania w Pracowni,
 • - uczestnictwo w identyfikacji i specyfikacji potrzeb zakupu odczynników, materiałów, sprzętu,
 • - obsługa komputera i różnego rodzaju programów komputerowych,
 • - możliwe wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych, lub szkolenia realizowane w formie zdalnej lub szkolenia wewnętrzne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - wykształcenie wyższe weterynaryjne lub wyższe o kierunku biologicznym, biotechnologicznym lub pokrewnym,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • •wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • •rzetelność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę
 • •współpraca
 • •komunikacja
 • •podzielność uwagi
 • •umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • •organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • •planowanie i realizowanie kilku zadań równocześnie
 • •samodzielność i dokładność w realizacji obowiązków np. w zakresie przygotowywania odczynników do badań, ustalania dziennego planu pracy, priorytetów i kolejności wykonywanych prac
 • •umiejętność pracy w zespole
 • •umiejętność obsługi komputera
 • •zdolności manualne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - przeszkolenie w zakresie systemu zarzadzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • - umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • - inicjatywa realizowana np. poprzez przewidywanie i zgłaszanie w odpowiednim czasie możliwości wystąpienia braków odczynników i sprzętu jednorazowego, spostrzeżeń o nieprawidłowej pracy aparatury,
 • - umiejętność obsługi pipet jednokanałowych i wielokanałowych (mile widziana),
 • - gotowość do aktualizacji wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • - kultura osobista,
 • - znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Asystent zarządcy

Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec

Dodane: wczoraj
prowadzenie biurazarządcy, praktyczne wykorzystanie ustawy o własności lokali, obsługa klienta, przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych oraz mailowych, techniczna i...

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Asystent do spraw księgowości

Lokalizacja: śląskie / Dąbrowa Górnicza

Dodane: wczoraj
-przygotowywanie dokumentów księgowych-wpisywanie do programów księgowych kpiv.-sporządzanie dokumentów wewnętrznych-obliczanie podatków i sporządzanie...

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Asystent do spraw księgowości (staż)

Lokalizacja: śląskie / Gliwice

Dodane: wczoraj
OSOBY ZAREJESTROWANE W PUP ZABRZE Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: KIERUNKOWE