title

Młodszy inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza
Ogłoszenie o naborze Nr 113740

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu


Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy


Praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie oraz kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokościach)


Możliwość korzystania z samochodu służbowego


Kontakt z interesantami


Pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej


Oświetlenie naturalne i sztuczne


Budynek urzędu przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo

Zakres zadań

 • Sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa budowlanego
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego
 • Przeprowadzanie kontroli budów i obiektów budowlanych na terenie Dąbrowy Górniczej
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia budowlane w dowolnej specjalności (preferowane konstrukcyjno - budowlane)
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność redagowania pism
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność i samodzielność.
APLIKUJ TERAZ