title

Młodszy Specjalista ds. Hodowli Koni

Ogłoszenie numer: 7225953, z dnia 2022-07-19

Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach

1. Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach (dalej zwany „Związkiem”) jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczno-zawodową.

2. Celem działania Związku jest reprezentowanie i obrona praw interesów hodowców koni.

3. Związek jest rolniczym zrzeszeniem branżowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U.Nr 32.poz.217 z 1982r.iNr 121,poz.769 z1997 r.)

Obszarem działania Związku jest województwo śląskie i opolskie.

Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb oraz ochrona praw interesów hodowców koni, w szczególności:

 • organizowania grup hodowców i producentów koni,
 • doskonalenia hodowli i chowu koni, wpis ich do ksiąg koni hodowlanych, ocenę wartości hodowlanej i użytkowej koni, rejestrację i selekcję źrebiąt oraz wydawanie rejestrów hodowlanych,
 • współdziałanie w regulowaniu liczebności pogłowia w ramach planów państwowych i programów hodowlanych,
 • współdziałanie w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących hodowli i chowu koni,
 • reprezentowanie interesów hodowców i ich obrona w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej,
 • szkolenie fachowe hodowców,
 • udzielanie pomocy hodowcom w użytkowaniu, przygotowaniu i sprzedaży koni,
 • wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności zootechnicznych związanych z prowadzeniem ksiąg koni hodowlanych i oceną wartości użytkowej koni,
 • wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności związanych z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich paszportów.
 • organizowanie towarzyskich i amatorskich zawodów w sportach konnych.

Młodszy Specjalista ds. Hodowli Koni

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska

 • praca biurowa w siedzibie ŚOZHK Katowice (Katowice) Praca w informatycznym systemie rejestracji koni (wydawanie paszportów dla koni, dokumentów hodowlanych, inne czynności rejestracyjne), inne prace biurow .

 

Wymagania

 • wykształcenie - zootechniczne lub weterynaryjne (średnie lub wyższe),
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych na terenie województwa (terenowych) związanych z identyfikacją koni i oceną hodowlaną koni,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi (z hodowcami, klientami biura),
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ