title

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta z j. Francuskim (dział back office)

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta z j. Francuskim (dział back office)
Miejsce pracy: Częstochowa
Obowiązki:
 • Obsługa klienta (back office) order to invoice
 • Kompletowanie wymaganej dokumentacji; Weryfikacja zamówień, cenników i zarządzanie kontami klientów
 • Obsługa zamówień, reklamacji, zapytań klientów; przygotowywanie raportów
 • Praca w systemach informatycznych firmy
 • Zapewnienie wsparcia zarówno dla klientów jak i innych zespołów firmy
Nasze wymagania:
 • Bardzo dobra znajomość języka francuskiego  w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego
 • Komunikatywna znajomość j. polskiego
 • Doświadczenie w zarządzaniu zamówieniami lub obsłudze klienta będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Office m. in. Excel, Word Outlook 
 • Przywiązanie wagi do szczegółów; Zdolności analityczne
 • Skrupulatność, samodzielność, terminowość
 • Umiejętność odnalezienia się w dynamicznym środowisku
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz zarządzania sobą w czasie
Oferowane:
 • Szkolenie przygotowujące do pracy
 • Samodzielne stanowisko pozwalające na rozwój w naszych strukturach
 • Stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę
 • Wynagrodzenie stałe  oraz system premiowy
 • Prywatna opieka medyczna PZU
 • Karta Multisport bez limitu wejść na obiekty sportowo-rekreacyjne!
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • Swobodny dress code
 • Przyjazną atmosferę – mówimy do siebie na TY
 • Pracę w komfortowym biurze w Częstochowie przez okres próbny stacjonarnie (abyś poznał/a standardy pracy, współpracowników, klientów)
 • Pracę w modelu hybrydowym po okresie 3 miesięcy
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych dla celów rekrutacji przez EXACT SYSTEMS sp. z o.o. informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Exact Systems sp. z o.o. ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa(KRS: 0000729296).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) prowadzenia postępowania rekrutacyjnego – w zakresie danych wskazanych w kodeksie pracy; podstawą prawnąprzetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”], zaś w zakresie innych danych podstawą prawną jest Pani/Panazgoda wyrażona przez dobrowolne podanie tych danych przez Panią/Pana Administratorowi [podstawa prawna - art. 6 ust.1 lit. a RODO];
b) prowadzenia przyszłych rekrutacji - jeżeli zostanie wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda [podstawa prawna - art. 6ust. 1 lit a RODO];
c) przesyłania informacji o nowych ofertach pracy i usług oraz materiałów marketingowych Administratora - jeżeli zostaniewyrażona przez Panią/Pana zgoda [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
d) ochrony przed roszczeniami a także dochodzenia roszczeń, które to działanie stanowi prawnie uzasadniony interesAdministratora [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celu wskazanego w:
a) pkt. 2 lit. a) – do czasu zakończenia rekrutacji;
b) pkt. 2 lit. b) – przez okres 12 miesięcy od daty Pani/Pana zgłoszenia do rekrutacji;
c) pkt. 2 lit. c) – do czasu wycofania zgody;
d) pkt. 2 lit. d) – przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora związane z rekrutacją;spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Exact Systems sp. z o.o.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Przysługują Pani/Panu prawa:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) przenoszenia danych;
c) wniesienia sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes);
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem;
e) w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody wdowolnym momencie – cofnięcie przez Panią/Pana zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanegoprzetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowychosoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacjiekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
8. Podanie wymaganych danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji jest niezbędne do jej przeprowadzenia.Podanie danych dla celów przyszłych rekrutacji (wskazanych w pkt. 2 lit. b) oraz dla celów marketingowych (wskazanych w pkt. 2lit. c) jest dobrowolne i ich niepodanie nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji.
9. Dane pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą, tj. od Pani/Pana.
10. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w szczególności, jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiekwątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chciałaby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w sprawieprzetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych lub chciałaby Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw,prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:
a) EXACT SYSTEMS ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem IOD),
b) adres mailowy: odo.exs@exactsystems.com.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o.

Specjalista / Specjalistka ds. obsługi klienta z j.niemieckim

Lokalizacja: śląskie /

Dodane: 2023-03-17
Lokalizacja: Poznań, Pastelowa 6 + Cała Polska (zdalnie) U nas otrzymasz: Wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto + premię (do 1800 zł brutto) Możliwość...

Concentrix

Konsultant - Wsparcie techniczne klienta z językiem francuskim

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-03-17
Praca polega na rozwiązaniu problemów technicznych związanych z networkingiem klienta w języku francuskim przez telefon (tylko połączenia przychodzące), e-mail...

Concentrix

Konsultant - Wsparcie techniczne klienta z językiem francuskim

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2023-03-17
Praca polega na rozwiązaniu problemów technicznych związanych z networkingiem klienta w języku francuskim przez telefon (tylko połączenia przychodzące), e-mail...