title

Młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Opiece Długoterminowej w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Opiece Długoterminowej w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Numer ogłoszenia: Katowice/22/43

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 14.07.2022 r.

 

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przygotowywanie i kompleksowe przeprowadzanie postępowań (konkursy ofert, rokowania) w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach świadczeń: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka długoterminowa,
 • bieżąca obsługa, udostępnianie i archiwizacja dokumentacji wytworzonej w trakcie postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działania komórki organizacyjnej,
 • udział w postępowaniach odwoławczych związanych z procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • opiniowanie wystąpień o zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych w dodatkowych konkursach lub rokowaniach,
 • monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach świadczeń: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka długoterminowa,
 • analiza i merytoryczna ocena wniosków dotyczących zmiany warunków udzielania świadczeń,
 • przeprowadzanie wizytacji świadczeniodawców,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających,
 • przygotowywanie wniosków o przeprowadzanie kontroli,
 • analiza i merytoryczna ocena wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń,
 • weryfikacja pod względem merytorycznym warunków realizacji świadczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi warunkami wymaganymi do realizacji świadczeń, warunkami deklarowanymi podczas postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz innymi przepisami prawa,
 • prowadzenie korespondencji związanej z zadaniami realizowanymi w Dziale.

 

WYMAGANIA:
 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie
 • lata pracy zawodowej: przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy, przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 4 lata stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357 z późn. zm.),
 • doświadczenie w pracy w jednostkach systemu ochrony zdrowia,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • wiedza dotycząca pracy biurowej i administracyjnej oraz funkcjonowania sekretariatu,
 • umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu Microsoft Office),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • sumienność i dokładność,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

APLIKUJ TERAZ