title

Opiekunka dziecięca

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Opiekunka dziecięca
Miejsce pracy: Bytom
Numer: StPr/21/0015
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji na stronie: https://bip-slaskie.pl/rops/dokument/1609676443,1133445168- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice ul. Modelarska 10 www.rops-katowice.pl poszukuje pracownika na stanowisko OPIEKUNKA DZIECIĘCA w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej- Liczba lub wymiar etatu: 1- Miejsce wykonywania pracy: Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Bytomiu, Plac Jana 13- Rodzaj zatrudnienia i system pracy: Umowa o pracę od stycznia 2021 r. w systemie pracy zmianowej od poniedziałku do niedzieli.- Główne obowiązki:1. Układanie i realizowanie rozkładu dnia dla dzieci w swojej grupie.2. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych dzieci.3. Karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach, wyrabianie u dzieci starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia.4. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci, odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i czuwanie nad jego przebiegiem.5. Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi w swojej grupie na podstawie planu zajęć stosownie do wieku i rozwoju dzieci.6. Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym używaniem, systematycznym uzupełnianiem i konserwacją.7. Dbanie o estetyczny wygląd sal zabaw i pomieszczeń towarzyszących.8. Współdziałanie w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 9. Współpraca z wychowawcą i innymi specjalistami zatrudnionymi w Placówce w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia dzieci, w tym prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz współpraca z jednostkami służby zdrowia. 10. Bieżące monitorowanie stanu zdrowia dzieci i wykonywanie zaleceń lekarskich.11. Czuwanie nad jakością i ilością wydawanych wychowankom posiłków (w tym diet specjalnych).- Praca w równoważnym systemie czasu pracy wydłużony do 12 godzin, do uzgodnienia z pracodawcą. Praca również w godzinach nocnych. Praca od poniedziałku do niedzieli + święta. Indywidualny harmonogram czasu pracy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: pomaturalne/policealne, inne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1. Wykształcenie: ukończenie studiów pedagogicznych lub szkoły przygotowującej do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki.2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.3. Nienaganna postawa etyczna.4. Obywatelstwo polskie.5. Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.8. Zdolność do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w zawodzie opiekunki dziecięcej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.9. Nieposzlakowana opinia.Pożądane cechy kandydata:1. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych.2. Wysoka kultura osobista.3. Wrażliwość oraz kierowanie się w podejmowanych działaniach dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.4. Cierpliwość.5. Odpowiedzialność i rzetelność.

Miejsce pracy:

Bytom


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 900 - 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Operator produkcji

Lokalizacja: śląskie / Ruda Śląska

Dodane: 2021-01-19
praca przy produkcji części komponentów metali wykorzystywanych przy podwieszaniu mostów Wymagania inne: mile widziany rok doświadczenia na stanowisku operatora...

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Samodzielny referent

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2021-01-19
- Prowadzenie spraw z nawiązywaniem , rozwiązywaniem stosunków pracy z pracownikami, naliczanie nagród jubileuszowych, dodatków za staż pracy.- Miejsce pracy:...

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

Handlowiec w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2021-01-19
Zakup i sprzedaż wyrobów hutniczych. Kontakt z działami sprzedaży i magazynem. Wymagane doświadczenie zawodowe w handlu w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi...