title

Podinspektor w referacie dochodów publicznoprawnych w wydziale księgowo-rachunkowym w urzędzie miasta katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Podinspektor w referacie dochodów publicznoprawnych w wydziale księgowo-rachunkowym w urzędzie miasta katowice
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/21/1688
OBOWIĄZKI:
- Więcej informacji na stronie:https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1968&menu=729- Ogłoszenie Nr OZ/62/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Dochodów Publicznoprawnych w Wydziale Księgowo-Rachunkowym.Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- prowadziła księgową (analityczną i syntetyczną) ewidencję dochodów publicznoprawnych,- przeprowadzała bieżącą windykację należności z w/w tytułu (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych),- sporządzała miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania budżetowe,- prowadziła korespondencję oraz współpracowała z poszczególnymi Wydziałami Urzędu oraz podatnikami w zakresie należności publicznoprawnych,- pełniła zastępstwa w sekretariacie wydziału podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika,- prowadziła postępowania w zakresie opłaty skarbowej.Warunki pracy na danym stanowisku:- pełny wymiar czasu pracy,- miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1, III piętro - budynek wyposażony w windę, praca przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, jak również bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta. - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Naszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie,- wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.000 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,- kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,- dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,- nagrody jubileuszowe,- ruchomy czas pracy,- lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,- dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,- możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,- możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,- możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,- rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.Praca: poniedziałku - środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek lub specjalność: zarządzanie, administracja, rachunkowość, finanse lub ekonomia, lub:średnie i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - obywatelstwo polskie,- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, - dobra znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych - Dział I, ustawy o rachunkowości - Rozdziały: 1-3, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dział I, II, VII), ustawy ordynacja podatkowa (Dział IV), ustawy o samorządzie gminnym,- biegła umiejętność obsługi komputera - MS Office i Open Office oraz Internetu.Wymagania dodatkowe:- umiejętność pracy w zespole i z klientem zewnętrznym,- umiejętność redagowania pism urzędowych, decyzji, postanowień,- umiejętność pracy pod presją czasu,- dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Pomocnik brukarza

Lokalizacja: śląskie / Zabrze

Dodane: 2021-07-30
Pomocnik brukarza. Praca na terenie woj. śląskiego. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B Wymagania inne:...

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Brukarz

Lokalizacja: śląskie / Zabrze

Dodane: 2021-07-30
Prace brukarskie na terenie woj. śląskiego. Wymagania konieczne: Zawód: Brukarz (wymagany staż - lata: 1) Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne:...

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Sprzedawca

Lokalizacja: śląskie / Zabrze

Dodane: 2021-07-30
Praca w sklepie ogólnospożywczym.W okresie próbnym umowa zlecenie przez okres miesiąca, następnie umowa o pracę.Godziny pracy: 8.00-12.00 od poniedziałku do...