title

Pracownik administracyjny - stażysta

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
Pracownik administracyjny - stażysta
Miejsce pracy: Katowice
Numer: StPr/22/0376
OBOWIĄZKI:
DEPARTAMENT TERENÓW WIEJSKICH:Szkolenie BHP, ppoż. i stanowiskowe,pomoc w realizacji mkis w 2020r., przygotowanie dokumentów do przekazania do archiwum zakładowego, przygotowanie dokumentów do wysyłki.DEPARTAMENT GEODEZJI - REFERAT NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI:Szkiolenie BHP, ppoż. i stanowiskowe, obsługa systemu kancelaryjnego SOD, nadzorowanie przepływu dokumentacji w sprawach decyzji zatwierdzających realizację inwestycji w okresie dróg publicznych, pozyskiwanie dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków, przeglądanie i analiza wpisów w przeglądarce ksiąg wieczystych, tworzenie wniosków wieczystoksięgowych, prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących nabycia nieruchomości w drodze decyzji zatwierdzających realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych, tworzenie zestawień nabytych nieruchomości dla potrzeb księgowości majątkowej i ewidencji zasobu nieruchomości wojewódzkich.DEPARTAMENT GEODEZJI - REFERAT FINANSOWY:Szkolenie BHP, ppoż. i stanowiskowe, porządzanie dokumentów w sprawie, sporządzanie i sprawdzanie zestawień finansowych, udział w sprawach organizacynych, archiwizacja dokumentów, porządkowanie dokumentacji, wsparcie zespołu w obsłudze obiegu dokumentów, prowadzenie spraw niższej rangi.DEPARTAMENT FINANSOWY:Skolenie BHP, ppoż. i stanowiskowe, udział w prowadzeniu spraw administrcyjno-organizacyjnych, pomoc w zapewnieniu warunków do sprawnego funkcjonowania komórki, w tym m.in: aktywny udział w procedurze obiegu dokumentów w Departamencie Finansowym, pomoc w prowadzeniu ewidencji korespondencji wychodzącej i wchodzącej, w tym w systemie FINN, dystrybucja spraw pomiędzy pracowników, współpraca z Departamentem Księgowości, przygotowywanie korespondencji wychodzącej, prowadzenie ewidencji mienia w Departamencie, obsuga i zaopatrzenie w matriały i urządzenia biurowe; obsługa administarcyjna pracowników Departamentu, archiwizacja dokumentacji w referacie planowania i wykonywania budżetu, realizacja bieżących zadań zleconych przez Kierownika referatu i opiekuna stażu.DEPARTAMENT TURYSTYKI:Szkolenie BHP, ppoż. i stanowiskowe, administrowanie dokumentami urzędowymi w tym ich obieg i archiwizacja, tworzenie prostych pism urzędowych w tym e-mail, telefoniczna, poprzez e-mail i bezpośrednia obsługa klienta zewnętrznego, tj. przedsiębiorców wpisanych do rejestru, klientów biur podróży, innych osób, zbieranie danych statystycznych.DEPARTAMEMT EUROPEJSKIEGO FUDUSZU SPOŁECZNEGO:Szkolenie BHP, ppoż. i stanowiskowe, redagowanie pism, maili, otatek urzędowych, sporządzanie, przygotowywanie oraz archiwizacja dokumentacji urzędowej związanej z realizacją projektów europejskich, tworzenie i obsługa niezbędnych baz danych projektowych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

Wykształcenie średnie/wyższe, obsługa komputera powyżej 4 godz.

Miejsce pracy:

Katowice


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

APLIKUJ TERAZ