title

Pracownik ds. obsługi technicznej przekaźników (Elektromechanik)

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. obsługi technicznej przekaźników (Elektromechanik)

Łazy
Numer referencyjny:
WZ/IG/52/07/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Opis stanowiska:


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowanie danych i prowadzenie obsługi technicznej przekaźników (OTP) w Spółce dla zapewnienia ich stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi procedurami.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przeprowadzanie obsługi technicznej przekaźników na zasadach określonych wytycznymi i dokumentacją techniczną producentów przekaźników,
 • dokonywanie zapisów o prowadzonej obsłudze technicznej przekaźników w dokumentacji punktu  OTP oraz przekaźnika,
 • stosowanie norm zakładowych, branżowych i technicznych,
 • dokumentowanie przyczyn stwierdzonych niesprawności przekaźników przekazanych do OTP,
 • odpowiedzialność za jakość wykonywanej obsługi technicznej przekaźników,
 • współpraca z innymi pracownikami oraz formułowanie propozycji odnośnie warunków dalszego użytkowania przekaźnika,                                                       
 • przestrzeganie warunków technicznych i standardów oraz norm dotyczących obsługi technicznej przekaźników.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w specjalności,
 • znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office na poziomie podstawowym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu (1 kat. wzroku, 1 kat. słuchu).
Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności automatyka,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku automatyka sterowania ruchem kolejowym.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ