title

Pracownik socjalny na zastępstwo

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych
Pracownik socjalny na zastępstwo
Miejsce pracy: Orzesze
Numer: StPr/21/0645
OBOWIĄZKI:
1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych 2.Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomoc społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,3.Udzielanie informacji,wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom 4.Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych. 5.Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych6.Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowe7.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.8.Współdziałanie i współpraca na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi pozarządowymi,Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych w tym ubóstwa,9.Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców.OKRES ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY:Umowa na czas określony (zastępstwo- do czasu powrotu z urlopu macierzyńskiego)MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:43-180 Orzesze, ul. Powstańców 5B oraz rejon jego działaniaPRACA W DNIACH I GODZINACH:pn-pt (7.30-15.30)
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: obsługa komputera


Wymagania inne:

Oczekiwania pracodawcy: 1. posiadanie obywatelstwa polskiego 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych. 3.niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 4. nieposzlakowana opinia, 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych. Wykształcenie niezbędne uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art.116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz. U z 2020 r poz. 1876,2369 ) tj, spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków :1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna ; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna,politologia,polityka społeczna,psychologia,socjologia,nauki o rodzinie. Uprawnienia: wymagane prawo jazdy kat. B, posiadanie środka transportu. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw :o pomocy społecznej , Kodeks Postępowania Administracyjnego, o ochronie zdrowia psychicznego, o przeciwdziałaniu przemocy, ustawy Za życiem innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej,Inne wymagania 1.Umiejętność obsługi komputera na poziomie dobrym, 2. Umiejętność pracy w zespole, 3. Umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,4. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej, 5. Samodzielność, sumienność, obowiązkowość.

Miejsce pracy:

Orzesze


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Pracownik produkcji

Lokalizacja: śląskie / Zabrze

Dodane: wczoraj
Wykonywanie podstawowych prac produkcyjnych (produkcja opakowań z tworzyw sztucznych), układanie, pakowanie wyrobów gotowych, dokumentowanie wykonanej pracy,...

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Technolog, ustawiacz maszyn

Lokalizacja: śląskie / Zabrze

Dodane: wczoraj
Naprawianie i obsługa maszyn, kontrola i diagnostyka urządzeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: wykształcenie zawodowe...

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu

Nauczyciel języka angielskiego

Lokalizacja: śląskie / Bytom

Dodane: wczoraj
praca na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w tzrech odziałach przedszkolnych ( dzieci w wieku od 3 do 6 lat) Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w...