title

Projektant Inżynierii Hydrotechnicznej

Ogłoszenie pracy achiwalne
Grupa Most Wanted! to agencja doradztwa personalnego z 20-letnim doświadczeniem. Z powodzeniem łączymy pracodawców z kandydatami i wspieramy ich w budowaniu ścieżek kariery. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu najlepszych pracowników średniego i wyższego szczebla oraz w outsourcingu HR z sektora produkcji, finansów i IT. Wyróżniamy się unikalnym know-how oraz autorskimi rozwiązaniami dla małych i dużych firm. Organizujemy otwarte i dedykowane szkolenia dla firm, wspierające rozwój talentów. Na rynku działamy od 1998 roku i do tej pory pomogliśmy ponad 11 tys. pracowników w wyborze najlepszego miejsca pracy. Więcej na www.mostwanted.pl

Grupa Most Wanted! to agencja doradztwa personalnego z 20-letnim doświadczeniem. Z powodzeniem łączymy pracodawców z kandydatami i wspieramy ich w budowaniu ścieżek kariery. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu najlepszych pracowników średniego i wyższego szczebla oraz w outsourcingu HR z sektora produkcji, finansów i IT. Wyróżniamy się unikalnym know-how oraz autorskimi rozwiązaniami dla małych i dużych firm. Organizujemy otwarte i dedykowane szkolenia dla firm, wspierające rozwój talentów. Na rynku działamy od 1998 roku i do tej pory pomogliśmy ponad 11 tys. pracowników w wyborze najlepszego miejsca pracy. Więcej na www.mostwanted.pl                                     

Projektant Inżynierii Hydrotechnicznej
Miejsce pracy: woj. śląskie

Czym się będziesz zajmować?

 • projektowaniem konstrukcji hydrotechnicznych,
 • nadzorem autorskim i inwestorskim na prowadzonych budowach,
 • wykonywaniem koncepcji, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą dla urządzeń wodnych

Czego oczekujemy?

 • wykształcenia wyższego,
 • posiadanie wymaganego uprawnienia budowlanego do projektowania lub/i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej (zawierającej konstrukcje hydrotechniczne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów),
 • znajomości przepisów prawa budowlanego zakresie wykonywanych zadań,
 • znajomości przepisów dotyczących prawa wodnego w zakresie wykonywanych zadań,
 • umiejętności obsługi programów kosztorysowych,
 • umiejętności posługiwania się oprogramowaniem typu CAD i GIS,
 • bardzo dobrej obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • myślenia koncepcyjnego i wyobraźni przestrzennej u kandydata,
 • samodzielności w realizacji zadań,
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu,
 • posiadania czynnego prawa jazdy kat. B

Co możemy zaoferować?

 • Przejrzyste zasady wynagradzania
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole
 • Kartę MultiSport
 • Opiekę medyczną
Nasze doświadczenie procentuje jakością
www.mostwanted.pl
Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji lub ewentualnych przyszłych rekrutacji na stanowiska odpowiadające kwalifikacjom kandydata (jeśli wskazano), w takim przypadku nie dalej niż 2 lata od daty złożenia aplikacji. Osoba odpowiedzialna za administrowanie danych osobowych w Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. jest dostępna pod adresem mailowym iodo@mostwanted.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, posiada także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
APLIKUJ TERAZ