title

Projektant Sieci i Instalacji Sanitarnych (wod-kan)

Projektant Sieci i Instalacji Sanitarnych (wod-kan)
Miejsce pracy: Katowice

CAVATINA GW Sp. z o.o. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w realizacji projektów nieruchomościowych. Samodzielnie i niezależnie prowadzimy inwestycje począwszy od akwizycji nieruchomości, przez projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa i fit-out, aż po komercjalizację. Realizacje Cavatina GW zlokalizowane są w siedmiu kluczowych z punktu widzenia rynku biurowego miastach Polski. Nasze budynki to między innymi: kompleks biurowców w Krakowie – Equal Business Park A, B, C i D, Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu, Chmielna 89 w Warszawie, Palio A w Gdańsku. Dołącz do pracowników grupy kapitałowej CAVATINA, jednego z liderów rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Twój zakres obowiązków
 • aktywna współpraca z Działem Przygotowania Inwestycji oraz Działem Realizacji Inwestycji podczas całego procesu projektowo - realizacyjnego
 • analizy przedprojektowe i przygotowanie danych do wniosków o uzyskanie Warunków Technicznych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, itp.
 • opracowanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania PnB lub zgłoszenia
 • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych
 • nadzór autorski na budowach
 • opracowywanie rewizji do wykonanych rysunków wykonawczych i dokumentacji powykonawczej
 • analiza i dobór optymalnych rozwiązań projektowych (pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym)
 • analiza, ocena, sprawdzanie dokumentacji projektowej innych projektantów
Nasze wymagania
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie w projektowaniu sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • bardzo dobra umiejętność tworzenia i weryfikacji dokumentacji budowlanej
 • bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych związanych z pozyskiwaniem warunków, opinii, decyzji, uzgodnień niezbędnych do uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę
 • mile widziana umiejętność projektowania instalacji wewnętrznych sanitarnych w obiektach kubaturowych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • rzetelność i zaangażowanie w pracy
Oferujemy:
 • karta Multisport dla pracownika
  i jego rodziny
 • pakiet medyczny dla
  pracownika
  i jego rodziny
 • paczki
  świąteczne
 • udział
  w szkoleniach
  i konferencjach związanych
  z wykonywaną pracą
 • darmowa nauka języków
 • imprezy
  firmowe
 • wyjazdy
  integracyjne
 • pyszna
  kawa
 • atrakcyjne i komfortowe
  biura

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-360 Bielsko-Biała.


Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.


Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.


Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.pl


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić lub na adres do korespondencji lub na adres e-mail: biuro@cavatina.pl


Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

INTROL S.A.

Projektant w branży technologicznej - rurociągowej (piping)

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: dzisiaj
uczestniczenie w projektowaniu instalacji technologicznych – instalacje kogeneracyjne oparte o gazowe silniki spalinowe, w szczególności rurociągi wody gorącej,...

NES Global Talent

Projektant Orurowania

Lokalizacja: śląskie /

Dodane: 2021-12-01
Twoje zadania wykonywanie projektów wykonawczych i powykonawczych instalacji rurociągowych, wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych, projektowanie rurociągów w...

Primost Południe Sp. z o.o.

Projektant Mostowy

Lokalizacja: śląskie / Będzin

Dodane: 2021-12-01
ZADANIA Projektowanie obiektów mostowych drogowych i kolejowych Pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień i dokumentów formalnych dla projektowanych obiektów mostowych...