title

Przewodniczący Komisji na egzaminach z języka polskiego jako obcego

Jesteśmy największą siecią szkół policealnych i liceów, kształcącą osoby dorosłe w trybie zaocznym i stacjonarnym. Podczas gdy wiele szkół niepublicznych ogranicza lub kończy działalność, nasz zaangażowany i oddany zespół ciągle się rozwija.

Chcesz zostać przewodniczącym komisji egzaminacyjnej na Państwowych egzaminach z języka polskiego jako obcego?

Obecnie poszukujemy:

Przewodniczący Komisji na egzaminach z języka polskiego jako obcego
Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój
Nie posiadasz wpisu na listę? O to się nie martw! Zacznij współpracę z Centrum Nauki i Biznesu ŻAK!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr 42/DWM/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. nadano nam uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1 i C2 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Jeśli Twoja kandydatura spełni nasze oczekiwania, zapewnimy Tobie udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz wpis na listę egzaminatorów! A następnie zostaniesz przewodniczącym w trakcie organizowanych przez nas egzaminach z języka polskiego jako obcego.

Nie zwlekaj i złóż swoją aplikację już dziś!

Wymagania:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia lub równorzędny lub dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny i ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,
  • co najmniej trzyletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego uzyskane w okresie pięciu lat przed dniem złożenia wniosku,
  • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Biuro Obsługi Finansowej Szkół Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Matejki 9, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
APLIKUJ TERAZ