title

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gliwice
Ogłoszenie o naborze Nr 87249

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


• praca administracyjno-biurowa,


• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


• użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),


• zagrożenie korupcją,


• obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • pozyskiuje i analizuje dane w celu typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających oraz zarządzania ryzykiem zewnętrznym
 • przeprowadza czynności sprawdzające w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych dla zapewnienia prawidłowych wpływów do budżetu państwa
 • weryfikuje zasadność zwrotów podatku w celu zapobiegania wyłudzeniom z budżetu państwa oraz przygotowuje postanowienia w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w tym w zakresie bieżącej obsługi i analizy informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) w celu identyfikacji zdarzeń mogących rodzić podejrzenie naruszenia przepisów prawa oraz wdrożenia odpowiednich procedur sprawdzających czy kontrolnych
 • realizuje sprawy związane z obsługą systemu wymiany informacji podatkowych, wymianą tych informacji, oraz analizą informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych – w celu wykonania postanowień ustawy, a także pozyskiwania wiedzy na potrzeby innych procedur
 • analizuje oświadczenia o stanie majątkowym, z wyłączeniem oświadczeń majątkowych pracowników, w celu identyfikacji zdarzeń mogących mieć wpływy na wysokości zobowiązania podatkowego deklarowanego przez składającego oświadczenie majątkowe
 • orzeka w zakresie kar porządkowych w celu dyscyplinowania uczestników podejmowanych przez organ czynności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu,
 • skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie,
 • dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym,
 • umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania,
 • nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności,
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Excel
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Referent działu księgowości

Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec

Dodane: wczoraj
dekretacja dokumentów księgowych, terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej, prowadzenie i wysyłanie przelewów za faktury, prowadznie ewidencji...

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

Referent

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Dodane: 2021-12-04
prace administracyjno - biurowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: z

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Młodszy referent - stażysta

Lokalizacja: śląskie / Gliwice

Dodane: 2021-12-03
Oferta stażu dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracyWykształcenie: średnie lub wyższe; bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programu Excel,...