title

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 106352

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • oświetlenie na stanowisku pracy sztuczne i naturalne

 • stanowisko pracy znajduje się w dziesięciopiętrowym budynku, wyposażonym w trzy windy, brakuje natomiast podjazdów oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy powierzone przez dyrektora IAS w szczególności w zakresie: gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowe, zarządzania kryzysowego, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej, magazynu archiwum zakładowego oraz dotyczące wewnętrznych procedur w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Naczelnika Urzędu
 • Gromadzi i analizuje dane z zakresu funkcjonowania urzędu w celu wspierania realizacji zadań oraz prowadzenia sprawozdawczości
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynnosci w imieniu Naczelnika Urzędu w celu zapewnienia prawidłowości działań w tym zakresie
 • Obsługuje korespondencję przychodzącą/wychodzącą w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów/informacji w urzędzie
 • Prowadzi sprawy dot.skarg na pracowników urzędu, wniosków i petycji w celu ich prawidłowego załatwienia
 • Prowadzi sprawy z zkresu udzielania informacji publicznej w celu wydania/odmowy wydania informacji publicznej zgodnie z treścią regulacji prawnych
 • Gromadzi informację zarządczą a także prowadzi działania analityczne i prognostyczne z zakresu funkcjonowania urzędu w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk mogących negatywnie oddziaływać na prawidłową realizację zadań jednostki
 • Prowadzi sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego i jego Zastępców w celu zapewnienia ich prawidłowej obsługi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych wykorzystywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Jaworzno

  Dodane: 2022-10-02
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Lubliniec

  Dodane: 2022-09-25
  Warunki pracy - praca w siedzibie Inspektoratu, - praca w zespole, -dyspozycyjność, -obsługa klientów zewnętrznych, -obsługa komputera, Zakres zadań...

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Gliwice

  Dodane: 2022-09-18
  Warunki pracy -praca w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach -praca biurowa realizowana w siedzibie Inspektoratu -praca administracyjno-biurowa z...