title

Referent

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Będzin
Ogłoszenie o naborze Nr 109492

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Budynek parterowy, nieprzystowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - schody prowadzące do budynku, wąskie przejścia i drzwi, brak podjazdów, brak odpowiednio przystosowanych toalet.


Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, z wykorzystaniem  innych urządzeń biurowych.


Obsługa programów informatycznych.


Kontakt z klientem zewnętrznym.


 


 


 


 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy z zakresu administracji (umowy z dostawcami, umowy zlecenia, decyzje wyznaczające i upoważnienia, ubezpieczenia, itp.);
 • prowadzi magazyn jednostki : epizootyczny i gospodarczy;
 • prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem majątkiem ruchomym jednostki oraz ewidencję środków trwałych i wyposażenia;
 • prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania;
 • prowadzi sprawy związane z bieżącą eksploatacją samochodów : kontroluje terminy przeglądów technicznych i ubezpieczenia, zgłasza szkody do ubezpieczycieli oraz zleca naprawy;
 • rozlicza karty drogowe samochodów służbowych;
 • przygotowuje dokumenty dotyczące inwentaryzacji;
 • opracowuje dokumenty na potrzeby księgowości;
 • przygotowuje dokumentację zakupową i przetargową (opis przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowe), oraz zamówienia;
 • sporządza zestawienia do sprawozdań;
 • nadaje i odbiera korespondencję w placówce pocztowej;
 • pełni zastępstwo podczas nieobecności St.Referenta;
 • wykonuje polecenia PLW, Z-cy PLW, Głównego Księgowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w jednostce budżetowej w dziale ds. księgowości lub ds. administracji
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o inspekcji weterynaryjnej;
 • biegła obsługa komputera;
 • biegła obsługa urządzeń biurowych;
 • prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność prowadzenia samochodu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole;
 • sumienność i dokładność;
APLIKUJ TERAZ