title

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Tychy
Ogłoszenie o naborze Nr 113736

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do urzędu wyposażone w platformę przyschodową

 • bariery architektoniczne: platforma przyschodowa, winda, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.

 • budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób    niedowidzących, niewidomych, niesłyszących  oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

 • zagrożenie korupcją,

 • obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • pozyskuje i analizuje dane w celu typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających oraz zarządzania ryzykiem zewnętrznym,
 • prowadzi czynności sprawdzające w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych dla zapewnienia prawidłowych wpływów do budżetu państwa
 • weryfikuje zasadność zwrotów podatku w celu zapobiegania wyłudzeniom z budżetu państwa oraz przygotowuje postanowienia w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w tym w zakresie bieżącej obsługi i analizy informacji podsumowujących o dokonanie wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) w celu identyfikacji zdarzeń mogących rodzić podejrzenie naruszenia przepisów prawa oraz wdrożenia odpowiednich procedur sprawdzających czy kontrolnych
 • realizuje sprawy związane z obsługą systemu wymiany informacji podatkowych, wymianą tych informacji, oraz analizą informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych, w celu wykonania postanowień ustawy a także pozyskania wiedzy o podatnikach na potrzeby innych procedur
 • analizuje oświadczenia o stanie majątkowym – z wyłączeniem oświadczeń majątkowych pracowników w celu identyfikacji zdarzeń mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, deklarowanego przez składającego oświadczenie majątkowe
 • orzeka w zakresie kar porządkowych w celu dyscyplinowania uczestników podejmowanych przez organ czynności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa programu Excel
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Referent - staż

Lokalizacja: śląskie / Racibórz

Dodane: wczoraj
1. Przyjmowanie zeznań podatkowych za 2022 r. 2. Wprowadzanie danych z dokumentów podatkowych do systemów komputerowych. 3. Obsługa korespondencji przychodzącej i...

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Referent - staż

Lokalizacja: śląskie / Racibórz

Dodane: wczoraj
1. Przyjmowanie zeznań podatkowych za 2022 r. 2. Wprowadzanie danych z dokumentów podatkowych do systemów komputerowych. 3. Obsługa korespondencji przychodzącej i...

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Referent - staż

Lokalizacja: śląskie / Racibórz

Dodane: wczoraj
1. Przyjmowanie zeznań podatkowych za 2022 r. 2. Wprowadzanie danych z dokumentów podatkowych do systemów komputerowych. 3. Obsługa korespondencji przychodzącej i...