title

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113805

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) 

 • Zagrożenie korupcją

 • Obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • W budynkach znajdują się dwie windy, natomiast brak podjazdów oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • Budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących  oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
   

Zakres zadań

 • Opracowuje dokumentację oraz prowadzi zamówienia publiczne niepodlegające ustawie Prawo zamowień publicznych w celu zapewnienia zgodności wydatkowania środkow finansowych jednostki z przepisami ustawy budżetowej oraz prawa wewnetrznego
 • Opracowuje dokumentację przetargową postępowań w sprawach zamówień publicznych prowadzonych w trybach określonych ustawą Prawo zamowień publicznych w celu zapewnienia zgodności wydatkowania środków finansowych jednostki z przepisami ustawy budżetowej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Uczestniczy w pracach Komisji Przetargowej w charakterze członka Komisji w celu zapewnienia zgodności wydatkowania środków finansowych jednostki z przepisami ustawy budżetowej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi wlaściwymi merytorycznie dla przedmiotu umowy w zakresie nadzoru nad realizacją umów cywilnoprawnych zawartych w ramach postępowań w sprawach zamówień publicznych w celu zapewnienia zgodności ich wykonywania z zapisami umowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy budżetowej
 • Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresujących i pod presją czasu
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i w piśmie, argumentowania oraz przekonywania
 • Konieczna jest zdolność twórczego myślenia w sytuacjach niestandardowych, analizy i wnioskowania
 • Z uwagi na dynamikę zmian przepisów prawa oraz linii orzeczniczej wymagana jest inicjatywa w zakresie dostosowywania działań do aktualnego stanu prawnego i faktycznego
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Kłobuck

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

  Referent/stażysta

  Lokalizacja: śląskie / Ruda Śląska

  Dodane: wczoraj
  - wprowadzanie do systemów pism, deklaracji, zeznać rocznych;- ewidencjonowanie zajęć wierzytelności;- ewidencjonowanie aktów notarialnych;- pomoc w prowadzeniu...

  Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

  Referent w dziale kadr

  Lokalizacja: śląskie / Świętochłowice

  Dodane: 2023-01-26
  PRZYGOTOWYWANIE LISTY OBECNOŚCI, ROZLICZANIE EWIDENCJI CZASU PRACY Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: S