title

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116503

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Zagrożenie korupcją

 • Zagrożenie naciskami grup przestepczych

 • Obsługa klientów zewnętrznych

 • PRACA W TERENIE

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole celno-skarbowe w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania, prawidłowości obliczania i wpłacania podatków, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
 • Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji oraz postępowania kontrolne (ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe oraz inne należności)
 • Prowadzi postępowania w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego
 • Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe
 • Opracowuje i przekazuje informacje i materiał dowodowy, dotyczący realizowanych i zrealizowanych kontroli celnoskarbowych, postępowań podatkowych i postępowań kontrolnych
 • Realizuje pomoc prawną zleconą przez inne organy podatkowe
 • Prowadzi postępowania dot. "trybów nadzwyczajnych"- wznowienie postępowania
 • W okresie wdrożenia do pracy osoba zatrudniona na stanowisku referenta będzie realizowała zadania w oparciu o wskazówki, jej rola będzie głównie wspierająca, polegająca m.in. na zbieraniu informacji, dokonywaniu analiz, stanowiących bazę do podejmowania decyzji przez innych, docelowo jednak przewidziana jest praca samodzielna

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Katowice

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Młodzieżowe Biuro Pracy Katowice

  Referent ds. planowania i sprawozdawczości

  Lokalizacja: śląskie / Katowice

  Dodane: wczoraj
  opracowywanie zarządzeń, współpraca z jednostkami organizacyjnymi, koordynacja w zakresie planowania rzeczowo-finansowego, sporządzanie rocznych, kwartalnych,...

  Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

  Referent księgowy - administrator serwerowy

  Lokalizacja: śląskie / Mszana

  Dodane: wczoraj
  Księgowanie i kompletowanie dowodów księgowych, sporządzanie przelewów bankowych.Administrowanie środowiskiem serwerowym. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...