title

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zawiercie
Ogłoszenie o naborze Nr 116926

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Zagrożenie korupcją

 • Obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • informacja o dostępności: https://www.slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zawierciu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/YiE5/content/deklaracja-dostepnosci-architektonicznej-urzedu-skarbowego-w-zawierciu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.slaskie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-zawierciu%2Fzalatwianie-spraw%2Fdostepnosc%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YiE5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_YiE5_

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych, niesłyszących

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje podatników i płatników
 • Prowadzi analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się do podatku od towarów i usług (VAT)
 • Rejestruje i wykreśla z rejestru krajowych i unijnych podatników podatku od towarów i usług (VAT i VAT-UE)
 • Prowadzi postępowania w sprawach odmowy nadania numerów identyfikacji podatkowej, uchylenia z urzędu oraz unieważnienia NIP
 • Ewidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji (CRP-KEP)
 • Przygotowuje zaświadczenia o nadaniu NIP na wniosek podatnika i informacje o nadanym NIP na wniosek osoby trzeciej
 • Udostępnia dane zgromadzone w CRP-KEP w tym NIP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Chorzów

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Chorzów

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Racibórz

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...