title

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 116927

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Zagrożenie korupcją

 • Zagrożenie naciskami grup przestepczych

 • Obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:


- stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku Urzędu, praca związana jest z koniecznością poruszania się po budynku ( 3 kondygnacje),


-bariery architektoniczne: podjazd przy wejściu do budynku umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp na parter budynku; węzeł sanitarny znajdujący się na parterze budynku przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych,


- budynek i stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, niedosłyszących i głuchych a także z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Prowadzi w I instancji postępowania celno – podatkowe po zwolnieniu towarów w celu prawidłowego wymiaru należności budżetu Państwa
 • Prowadzi w I instancji postępowania w zakresie regulacji sytuacji towarów w celu prawidłowego wymiaru należności budżetu Państwa
 • Prowadzi postępowania w celu podjęcia rozstrzygnięcia w zakresie pozwoleń na korzystanie z procedur specjalnych
 • Prowadzi postępowania w celu wymierzania kar pieniężnych
 • Wykonuje czynności administracyjne i techniczne związane z obsługą korespondencji komórki organizacyjnej, wprowadza dane do systemów informatycznych z zakresu działania komórki w celu egzekwowania należności budżetu państwa i sporządzania sprawozdawczości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Chorzów

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Chorzów

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Racibórz

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...