title

Referent

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 117316

Warunki pracy

Oświetlenie naturalne i sztuczne. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego. Wymuszona siedząca pozycja ciała. Kontakt z klientem zewnętrznym.


Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy na parterze budynku. Praca na tym stanowisku w zdecydowanej części jest pracą przy monitorze z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych. W zakresie obowiązków służbowych pracownika występuje obsługa stanowiska komputerowego, skanera i innych urządzeń biurowych. Obsługa specjalistycznego oprogramowania wspomagającego pracę inspektorów transportu drogowego.


Budynek jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych. Toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych na 2 piętrze.

Zakres zadań

 • prowadzi czynności przedegzekucyjne i egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności,
 • ewidencjonuje decyzje administracyjne w celu ustalenia stanu należności,
 • monitoruje terminy zapłaty należności w celu terminowego egzekwowania należności,
 • sporządza upomnienia i tytuły wykonawcze w celu skutecznego egzekwowania należności,
 • prowadzi obsługę kasową Inspektoratu,
 • przygotowuje projekty korespondencji z urzędami egzekucyjnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi w celu uzyskania bieżącej informacji o stanie należności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Myślenie analityczne, doskonała organizacja pracy własnej, umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych, systematyczność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność i komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Chorzów

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Chorzów

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Referent

  Lokalizacja: śląskie / Racibórz

  Dodane: dzisiaj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin...