title

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 125764

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  • praca administracyjno-biurowa
  • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
  • zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stnowiska pracy  • oświetlenie na stanowisku pracy sztuczne i naturalne
  • stanowisko pracy znajduje się w dziesięciopiętrowym budynku, wyposażonym w trzy windy, brakuje natomiast podjazdów
    oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

  • Wprowadza i przetwarza dane z deklaracji podatkowych i innych dokumentów w systemach informatycznych w celu stworzenia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz zapewnienia pozostałym komórkom organizacyjnym urzędu dostępu do informacji, do których składania zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
  • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
  • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
  • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
  • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
  • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
  • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ