title

Robotnik gospodarczy

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
Robotnik gospodarczy
Miejsce pracy: Będzin
Numer: StPr/22/1306
OBOWIĄZKI:
Szkolenie BHP, ppoż. i stanowiskowe, sumienne wykonywanie pracy, stosowanie się do poleceń przełożonego dotyczących pracy, przestrzeganie obowiązujących regulaminów, instrukcji i zarządzeń oraz ustalonego czasu pracy, utrzymanie porządku i czystości w otoczeniu budynku (w tym zamiatanie, grabienie liści, odśnieżanie, koszenie trawy), dokonywanie częstych obchodów wewnątrz i na zewnątrz budynków), przygotowanie pomieszczeń i sal do określonych dziaań (zajęcie, wynajem, koncerty), zastępstwo w czasie nieobecności innych pracowników Ośrodka Kultury, współpraca ze wszystkimi działami Ośrodka Kultury w celu kreowania pozytywnego wizerunku Ośrodka, wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego i dyrektora.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: podstawowe


Wymagania inne:

Wykształcenie min. podstawowe

Miejsce pracy:

Będzin


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

APLIKUJ TERAZ