title

Specjalista do spraw księgowych

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej
Specjalista do spraw księgowych
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza
Numer: StPr/20/0990
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych,- opracowywanie projektów planów finansowych i ich zmian na podstawie informacji o planowanej wysokości dochodów wydatków,- dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planów finansowych i bieżąca realizacja dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków,- rozliczenia żywienia,- wystawiania faktur,- prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, - przygotowanie wymaganych sprawozdań,- wykonywanie innych prac na polecenie dyrektora i głównego księgowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:- pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony;- w przypadku możliwości zastosowania art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych rodzaj umowy zostanie tożsamy z aktualnie obowiązującym;- wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów:- miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,- dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5% - 20% - zgodnie z ustawą),- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki zgodnie z ustawą),- nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75% - 400% zgodnie z ustawą),- regulaminowej premii,- ZFŚS;- miejscem pracy jest Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej;- stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym pow. 4 h dziennie, obsługą urządzeń biurowych oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim;- osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych.Dodatkowo pracownikom oferujemy:- stabilność zatrudnienia;- regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance);- przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym;- możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Centrum Usług Wspólnych;- podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich;- podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych;- praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym;- wdrożenie w merytoryczny zakres prac oraz w specyfikę funkcjonowania w strukturach Centrum.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne - formalne:- obywatelstwo polskie, jednak o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, umożliwiającym wykonywanie zadań na opisanym stanowisku;- doświadczenie zawodowe: min. 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku;- umiejętność biegłej obsługi komputera.Wymagane dodatkowe:- znajomość przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy. - komunikatywność,- sumienność,- odpowiedzialność,- umiejętności analityczne, planowania i organizacji,- umiejętność pracy w zespole,- umiejętność pracy pod presją czasu,- chęć samodoskonalenia.WAŻNE - W przypadku spełnienia wymagań niezbędnych nie zapomnij dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających ich nabycie.Wymagane kompetencje miękkie:Identyfikacja z pracodawcą i Miastem Dąbrowa Górnicza, komunikatywność, dążenie do rezultatów, otwartość na zmiany, elastyczność, obiektywizm, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, samodzielność, umiejętność interpretacji przepisów prawa.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Miejsce pracy:

Dąbrowa Górnicza


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Specjalista do spraw rekrutacji

Lokalizacja: śląskie / Racibórz

Dodane: wczoraj
Rekrutacja pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji. Wprowadzenie i aktualizacja danych do bazy danych.Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne...

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

Zastępca kierownika przetwórstwa oraz logistyki magazynowej

Lokalizacja: śląskie / Siemianowice Śląskie

Dodane: wczoraj
Organizacja prawidłowego przebiegu procesów produkcyjnych, realizacja planów produkcyjnych, organizacja obsługi maszyn i urządzeń. Nadzór nad procesem...

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

Ubojowy

Lokalizacja: śląskie / Borowe

Dodane: wczoraj
Dokonuje uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tuszWymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak